Ingen land samler inn mer elektronisk avfall enn Norge. De siste ti årene har nordmenn samlet inn PC-er og telefoner som har gitt C02-gevinster tilsvarende årsforbruket til mer enn 300.000 bensinbiler.

– Nå skal vi bli enda bedre, sier Stig Ervik. Han er administrerende direktør i returselskapet Norsirk.

Svært forurensende

I 2016 samlet norske kommuner og forhandlere inn 146.000 tonn elektronisk avfall, viser ferske tall fra EE-registeret. Vestfold samlet inn mest (se oversikt i bunn av saken).

Metalldeler i gamle radioer, kjøleskap og mobiltelefoner gjenvinnes og brukes i nye produkter. Metaller som kobber, gull og sølv er nemlig svært forurensende å utvinne fra naturen.

Stig Ervik mener vi kan gjøre enda mer for å begrense forurensningen.

– Norge er verdensledende på innsamling av EE-avfall, men vi har fortsatt mye å forbedre når det gjelder hvor mye av avfallet vi klarer å gjenbruke. Der har Norge stått nesten helt stille siden 1990-tallet, sier han.

Han sikter til at det er bedre for miljøet å gjenbruke komponentene til nye produkter enn at vi først knuser, smelter og gjenvinner ressursene.

I snitt gjenbruker kommunene i dag kun 1-2 prosent av det elektroniske avfallet, mens over 90 prosent gjenvinnes.

De beste belønnes

For å få fart på gjenbruket innfører Norsirk et belønningssystem for norske kommuner fra april i år. Kommunene skal nå få betalt for materialene de sorterer ut til gjenbruk.

– Vi har et mål om å nå 10 prosent gjenbruk på tre år. Det er veldig ambisiøst. Men når kommunene ser hvilket potensial de har til å bidra med å hjelpe miljøet, samtidig som vi gir kompensasjon for ekstraarbeidet som utføres, tror jeg vi kan få til veldig mye på kort tid, uttaler Ervik. (ANB)

De beste kommunene i 2016:

Innsamlet mengde elektrisk og elektronisk avfall i 2016, målt i kg per innbygger, minimum 10.000 innbyggere (kilder: EE-registeret og SSB):

 • 1. Lørenskog 103 kg
 • 2. Horten 99 kg
 • 3. Stokke 84 kg
 • 4. Malvik 83 kg
 • 5. Sortland 81 kg
 • 6. Narvik 55 kg
 • 7. Rana 52 kg
 • 8. Molde 48 kg
 • 9. Askim 47 kg
 • 10. Lindås 47 kg

Landsgjennomsnitt: 28 kg

De beste kommunene siste 10 år:

Innsamlet mengde elektrisk og elektronisk avfall 2007-2016, målt i kg per innbygger (kilder: EE-registeret og SSB):

 • 1. Lørenskog 707 kg
 • 2. Sortland 535 kg
 • 3. Orkdal 455 kg
 • 4. Ørsta 427 kg
 • 5. Vefsn 424 kg
 • 6. Moss 397 kg
 • 7. Lindås 392 kg
 • 8. Stokke 390 kg
 • 9. Nedre Eiker 388 kg
 • 10. Narvik 384 kg

Landsgjennomsnitt: 280 kg

Rangering på fylke 2016:

Innsamlet mengde elektrisk og elektronisk avfall i 2016, målt i kg per innbygger (kilder: EE-registeret og SSB):

 • 1. Vestfold 38,5 kg
 • 2. Nordland 33,4 kg
 • 3. Troms 32,7 kg
 • 4. Møre og Romsdal 31,8 kg
 • 5. Sør-Trøndelag 30,9 kg
 • 6. Oppland 30,3 kg
 • 7. Buskerud 30,0 kg
 • 8. Vest-Agder 28,7 kg
 • 9. Hedmark 28,5 kg
 • 10. Hordaland 27,7 kg
 • 11. Telemark 27,3 kg
 • 12. Nord-Trøndelag 26,6 kg
 • 13. Oslo 26,3 kg
 • 14. Rogaland 25,5 kg
 • 15. Finnmark 24,8 kg
 • 16. Akershus 24,8 kg
 • 17. Sogn og Fjordane 24,5 kg
 • 18. Østfold 22,8 kg
 • 19. Aust-Agder 21,2 kg

Landsgjennomsnitt: 28 kg