Gjør du dette, kan du vente deg en klekkelig bot

Hvert år får flere hundre bilister bøter for å kjøre med dårlig sikt.