Norge er nedstengt på ny, og i et svært pressa arbeidsmarked er statsministerens løsning er å be folk søke nye jobber. Det holder ikke. Vi må ha en kraftfull ny sosial krisepakke.

I Vestfold og Telemark er det 7 755 personer som i desember var registrert arbeidsledige. Og i byene Sandefjord, Tønsberg og Skien så er tallet godt over tusen. Men også mindre kommuner sliter med for mange ledige. Etter nye innstramminger vil tallet øke. Flere er permitterte både for første og andre gang og mange frykter for jobbene sine og for framtiden.

Konsekvensene om regjeringen ikke gjøre mer nå, vil være katastrofale for både folk, arbeidsliv og samfunnet som helhet. Er det noen som bør se seg om etter ny jobb, er det statsministeren selv.

Sosiale tiltak, kompensasjonsordninger og en skikkelig satsing på omstilling må til. SV har bedt opposisjonen på Stortinget om å ta ansvar og samle seg om nødvendige tiltak som gir trygghet gjennom hele året. Det haster å ta grep og sørge for at bedrifter reddes, og at de permitterte og arbeidsledige får en økonomisk sikkerhet som ikke minst er forutsigbar over tid.

Da må vi forlenge koronatillegg på dagpenger, forlenge permitteringsperioden til 18 måneder. Vi må få bedre krisehjelp til utsatte bransjer, og evaluere regjeringens ordning som treffer for dårlig. Vi må forlenge støtten til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Vi må stille sosiale krav til krisepakke som å stoppe muligheten til oppsigelser, lederbonus og utbytte for bedrifter som får statlig korona-støtte. Vi må øke bostøtten til de som har minst og vi må gi ekstrastipend til studenter som ikke har rett til dagpenger.

Regjeringen har i denne krisa hele tiden dratt beina etter seg. Først i vår, og nå under den nye nedstengingen. Etter sterkt press fra opposisjonen og partene i arbeidslivet har Solberg gitt etter for å utvide permitteringsperioden og en alt for dårlig kompensasjonsordning til næringslivet. Det gjorde hun dagen etter det var klart at SV, Ap, Sp og Frp var enig om en forlenging, og at hun selv var kritisk til en forlenging. Dette er ikke et unikt eksempel, og er en god illustrasjon på regjeringens håndtering helt fra start.

I denne krisen har Regjeringens opptrådt arrogant og skyver ansvaret over på som står uten arbeid å gå til. Det sier mye om den manglende vilje til å prioritere økonomisk sikkerhet for de som nå sliter og har det vanskelig.