Gladnyhet til lag og foreninger i krisetider: – Her er det penger å hente

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg strekker ut en hjelpende hånd til lag og foreninger som strever med å takle koronakrisen.