At Arbeiderpartiet har landet på rett side i denne saken er forståelig, men ikke desto mindre gledelig. Det er selvsagt helt riktig det Sannes Andersen sier om hva «vanlige folk» mener om denne utbyggingen. I våre dager, når jordvernet får en stadig viktigere plass i vår bevissthet, trengs det svært tunge samfunnsmessige argumenter for å tilrane seg moder jord til bolig- og næringsbygg. Det er det ikke i denne saken.