Som leder av utvalget for kultur i Tønsberg kommune, er jeg stolt av at vi har hele to flotte avdelinger av Vestfoldmuseene her. Haugar kunstmuseum er et av landets beste kunstmuseer. Det feirer 25 års-jubileum i år, og ut året kan du få med deg høydepunkter fra hva som er vist frem. Slottsfjellmuseet rommer gjenstander fra både byens og landets historie. Visste du at landets eldste trebygning som ikke er en kirke, Heierstadloftet, står på Vestfoldtunet under Slottsfjellet? Disse institusjonene forvalter en viktig del av vår kulturarv.

Det er derfor gledelig at Vestfoldmuseene får kr 1.600.000, - ekstra i årets statsbudsjett.

Nå som vi ikke kan reise langt for å få kulturopplevelser, vil jeg oppfordre alle innbyggere i kommunen til å bli turister i egen by. Du vil ikke angre!