Gå til sidens hovedinnhold

God behandling krever gode rammer

Artikkelen er over 1 år gammel

I Tønsbergs Blad den 20. september forteller Maren Elisabeth Hjorth Johansen modig om sine erfaringer fra psykisk helsevern. Hun beskriver en endring de siste årene hvor behandlingen blir stadig kortere, behandlere har fått mindre forståelse og behandlingsforløpene har blitt mer uforutsigbare.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle som jobber innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ønsker å gjøre en god jobb. Vi ønsker å gi menneskene som kommer til oss best mulig behandling. Psykologer ønsker ikke å formidle lite forståelse, uforutsigbarhet eller avvisning. Derfor er det nedslående å lese at det er slik det kan oppleves.

LES OGSÅ: Hvordan mennesker i psykiatrien behandles akkurat nå er en skam for både Vestfold og resten av landet

Lite tid

Tillitsvalgte og styremedlemmer i Psykologforeningen har over lengre tid mottatt henvendelser fra sine medlemmer som gjelder manglende tid til å gi god nok behandling, unødig tidsbruk knyttet til administrative oppgaver og avslutning av pasienter på tynt grunnlag.

LES OGSÅ: Kan jeg forhindre at sykehuset skriver meg ut for raskt?

Psykologer i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling blir bedt om å presse flere pasienter inn på sine lister som allerede er fulle. En langvarig misnøye og frustrasjon resulterte i at Norsk Psykologforening i sommer gjennomførte en medlemsundersøkelse blant Norske psykologer i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultatene var alarmerende:

  • En av fem pasienter får ikke god nok utredning
  • En av fire pasienter får ikke behandling ofte nok til at den er virksom
  • En av fem pasienter får avsluttet behandlingen før den er ferdig

Ikke effektivt

Psykologene som er spurt i undersøkelsen forteller at de til en del pasienter kun får gitt en eller to timer i løpet av en måned. Det er ikke effektiv behandling når vi vet at intensitet og hyppighet i terapitimer er noe av suksessformelen for å oppleve bedring. Dette vet psykologer, og det har dessverre blitt vanlig å kjenne på kontinuerlig stress og dårlig samvittighet overfor pasienter. Oftere enn før stilles psykologer overfor det umulige dilemmaet: avslutte pågående behandlinger for tidlig, eller ta inn nye som er på venteliste?

LES OGSÅ: Hvordan mennesker i psykiatrien behandles akkurat nå er en skam for både Vestfold og resten av landet

Dårlig råd, dårlig behandling

Tilgang på psykolog skal som alle andre helsetjenester være like tilgjengelig samme hvor tykk lommebok du har. Men dette idealet blir truet når det offentlige psykiske helsevernet ikke er et sted hvor fagpersonell kan utøve faget sitt på en forsvarlig måte. Stadig flere psykologer går fra offentlig til privat sektor, og det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde erfarne psykologer i det offentlige apparatet. Dette innebærer at det er de med knappe økonomiske ressurser som blir hardest rammet når det offentlige tilbudet ikke er godt nok.

Vi håper og tror at de psykologene som ikke har tatt seg tid til å høre på Hjort Johansens opplevelser ikke har gjort dette av vond vilje, men som et resultat av at krav og ressurser ikke henger sammen.

Kommentarer til denne saken