Eldre er ulike, og alderdommen har ulike faser. Det skal være en tid preget av livskvalitet, mestring og nye muligheter til å utfolde seg i samfunnet og i nærmiljøet. Vi vil at alle eldre skal kunne ha et fellesskap å høre til i. Barrierer for deltakelse skal brytes ned!

Arbeiderpartiet vil utvide tilbudet med den kulturelle spaserstokken. Vi vil lage flere møteplasser hvor eldre og unge kan møtes. Vi vil sørge for tilgjengelige friluftsområder i hele kommunen. Vi vil sørge for god informasjon om aktivitetssentre og andre aktivitetstilbud for eldre. Vi vil styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige. Vi vil jobbe for å styrke og utvide kollektivtilbudet. Vi vil bidra til at eldre deltar i politikk og samfunnsliv.

LES OGSÅ: På lag med Tønsberg – med et lag som vil mer!

Eldre skal være sjef i eget liv!

Arbeiderpartiet vil sikre utvikling av tettstedene som kan dekke de daglige behovene for innbyggere uten at de må reise langt. Vi vil ha nærhet til tjenester rundt eksisterende områdesenter og lokalsenter. Gode sosiale lokalmiljø bidrar til trygghet, helse og livskvalitet både for de unge og eldre. Dette kommunevalget handler om fellesskapet og om det å få til noe sammen.

Arbeiderpartiet vil sikre alle en god alderdom fordi vi vil, kan og skal klare det i fellesskap!