Motivet er inspirert av et gammelt maleri, og er en dokumentasjon på hvor heftig livet ved havet kunne være. Her er losen på vei ut i full storm for å lede en stolt fullrigger forbi farefulle skjær og trygt inn til Tønsberg – en av Norges største seilskutehavner.

Havet har siden tidenes morgen vært menneskenes viktigste ferdselsvei. Her er det ingen oppoverbakker eller bratte fjell å forsere. Likevel fullt av utfordringer og farer, som min akvarell viser. For ikke lenge siden var sjøen bindeleddet i verden, og uansett hvor du bodde, kom det meste av impulser og varer fra omgivelsene fjernt og nært via havet.

Som barn tilbragte jeg alle mine somre i «Dvergstua» – vår lille hytte i Barkevika på Tjøme, og ble med det født inn i en interesse for denne bosettingen – og historien om Vestfolds vakre kystområder. Stua i Barkevika var en gang en ett av de mange pensjonater som befant seg på øyene utenfor Tønsberg.

Jeg vil fremover rette blikket i mine skisser og refleksjoner på bosetting på øyene i det frodige landskapet som omgir Tønsberg. Samtidig vil jeg vise hvor viktige brikker disse «provinsene» også har vært i byens utvikling.

God vandring i Tønsbergs nærområder.