Som mennesker er vi alltid i kontakt med de rundt oss, men kontakten kan være av svært ulik kvalitet. Alle kan forstå viktigheten av at støpselet passer i kontakten. Når en lampe testes og alt fungerer utbryter vi, det er kontakt, det lyser! Så enkelt er det ikke alltid mellom oss. Hvordan får vi egentlig god kontakt med andre? Den gode kontakten oppleves ofte som en varme på innsiden. Vi modnes og finner nytt håp sammen gjennom god kommunikasjon.

Vil vi ha meningsfull kontakt trenger vi en flyt av personlig informasjon. Dette gjør vi på mange måter, ofte gjennom ord, lyder, kroppsspråk, og gjøremål. Når det er god kommunikasjon veksler vi på å være avsender og mottaker av et budskap. I mange sosiale sammenhenger ser det for meg ut til at det blir ekstremt mange avsendere. Mottakere som tar i mot budskapet, mangler. Det kan føles som å sitte i en elbil tom for strøm på et øde sted. Tomt.

I et hvert møte er det et pust av tilfeldighet. Klarer akkurat jeg med akkurat den jeg er og det jeg er opptatt av, å møte akkurat deg som den du er, med det du er opptatt av i øyeblikket? Vi kan bestrebe oss på å få til gjensidig forståelse – vi kan få varmen mellom oss til å strømme. Noen ganger klarer vi det ikke sammen, på tross av iherdige forsøk. God kontakt er avhengig av at frykten for avvisning ikke har inntatt for stor plass i livet. Noen unngår nærkontakt fordi sårene fra tidligere relasjoner er for mange. Når selvfølelsen er lav, og frykten for egne og andres følelser er stor, trengs det omsorg.

Det er flere grunner til at god kommunikasjon uteblir. Mange avsporer ved ikke å svare på det den andre sier, bare snakke om noe annet, eller vende seg bort. I noen sammenhenger er dette en del av hersketeknikkene for å få makt. Andre ganger er avvisning en måte å skape avstand på. Behovet for beskyttelse kommer ofte når intensiteten på budskapet eller selve budskapet skaper vanskelige følelser.

Oppmerksomheten vår er ikke alltid så oppmerksom. Når det er for mange avsendere av ulike behov og budskap på en gang, blir vår oppmerksomhet sliten. Vi klarer ikke sortere viktig fra uviktig. Vi klarer heller ikke alltid å se hva vår manglende respons gjør med de rundt oss, og risikerer at de som markedsfører seg selv tydeligst og oftest får mest oppmerksomhet. Uten at det betyr at den beste kvaliteten på den mellommenneskelige kontakten finnes der. Hvem vil vi gi vår varme til?

De fleste er opptatt av om de er elskbare, og har behov for å relatere seg til flokken. Uten bekreftelser øker lett opplevelsen av avstand. Hvis vi i større grad fanger opp de menneskelige kontaktsignalene og svarer på budskapet andre sender, kan det generere mange gode øyeblikk. Bekreftelser er en av bruene fra dating til mer kjærlighet, brua mellom foreldre og barn og mellom sjef og ansatte. Anerkjennelse fra hjertet koster lite og genererer mye vakkert.

Hun var bare 6 år, hun lente seg mot meg med skinnende øyne og viftet med et stort blad. Jeg så henne først inn i øynene, smilte og sa hei og deretter fulgte jeg viftingen med øynene. Så spurte 6 åringen om jeg ville ha litt vind, og jeg takket ja. Hun kom litt nærmere veivet med bladet og en liten vind berørte ansiktet mitt. Jeg så på henne og takket for vinden, ungen strålte og rakk bladet fram. Hun hadde mange og nå fikk jeg en gave, et grønt blad. Jeg fikk også en glede. Barn er eksperter på å gi og ta i mot slik øyeblikk. Varmen i den gode kontakten finnes når to oppmerksomme åpner seg.