Det er et viktig prinsipp som legger til rette for friluftsliv. Langt fra alle land har tilsvarende rett til ferdsel. Nå står pinse og en ekstra fridag for tur. SV oppfordrer folk til å bruke en flott forsommerhelg til fine turer i skog og mark, og ikke minst på strender og svaberg.

Selv om strandsonen i altfor stor grad er nedbygd og privatisert, er det likevel mange gode turmuligheter. Tilgjengelige strender, kyststier og friområder finnes rundt om i fylket. Selv om mye er privat, har kommunene tilrettelagt for ferdsel. Mange grunneiere ønsker turfolk velkommen. Andre har imidlertid satt ut hindringer eller stengsler for å hindre folk i å benytte strandsonen til tur og rekreasjon.

Færder kommune er godt i gang med et prosjekt med å fjerne ulovlige stengsler i strandsonen som hindrer ferdsel. Det er mye å ta fatt i! Vi oppfordrer alle kommuner i Vestfold til å sette i gang lignende tiltak.

LES OGSÅ: Tønsberg trenger et krafttak for universell utforming

Inn i Grunnloven?

Fysisk aktivitet er bra for helsa. Mennesker med lett tilgang til fri natur er mer fysisk aktive og har bedre helse enn de som ikke har like lett tilgang. I tillegg til den helsefremmende effekten natur har gjennom fysisk aktivitet, har naturopplevelser andre helsefremmende effekter. Det reduserer stress, øker oppmerksomheten og øker restitusjon etter mentale belastninger. Går man tur sammen med andre, får man også dekket sosiale behov. SV har flere ganger i Stortinget foreslått å stadfeste allemannsretten i Grunnloven. Dessverre har ennå ikke forslaget fått flertall. Ved å grunnlovsfeste allemannsretten vil den få et sterkere vern. Det trenges!

LES OGSÅ: Kommunen bør si ja når den kan, og nei når den må

Med dette ønsker vi alle en riktig god pinse, en ekstra fridag og forhåpentlig en flott forsommerhelg. Bruk naturen, bruk skog og mark, eller finn din plass på ei strand eller et svaberg. Gode opplevelser i vakker natur er helsebringende for kropp og sjel.