Arbeiderpartiet er stolt av at vi, sammen med de andre samarbeidspartiene, har fått til å ansette flere helsesykepleiere, miljøterapeuter, pedagoger, fagarbeidere og lærere. Barna og ungdommen fortjener det!

Arbeiderpartiet er stolt av alle de flotte ansatte i hele Tønsberg kommune. De står på hver dag. De gjør en ufortrødent god innsats for at alle innbyggere skal oppleve å bli sett og hørt. De har stått i mange tunge tak disse siste årene, og nå går vi inn i en ny og uvant situasjon som følge av flyktningsituasjonen.

Vi hørte hva ungdommen sa til oss politikere på elevrådskonferansen høsten 2021. Vi hører hva foreldre og ansatte forteller om behovene. Derfor vedtok vi i budsjettet til kommunen for 2022 å ansette flere folk i barnehager, skoler, skolehelsetjenesten, til forebygging og i kulturskolen.

Vi hører, og vi hviler ikke på laurbær. Vi jobber videre for å styrke tjenestene til folk i Tønsberg!