Gå til sidens hovedinnhold

Gratis skoleskyss til alle videregående elever i Vestfold som har rett til det!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For andre gang tar Maren Kurdøl fra Rødt æren for å «gi» gratis skoleskyss til alle elever som har rett til det, også de som bor sør og øst for E18 og i Sande. Ref artikkel 2 feb. i Tønsbergs Blad

Undertegnede fra FrP, sitter som medlem av Særskilt Klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi behandler mange klagesaker som omhandler nettopp skoleskyss. Tidlig så jeg hvor urettferdig denne ordningen var. Ikke minst etter sammenslåingen av fylkene, der vi plutselig hadde 2 ulike regelverk og ordninger. En for Vestfold, og en for Telemark.

Undertegnede tok opp dette i møte den 27 okt. og fremmet derfor forslag om å gjøre noe med denne ordningen. Noe av det jeg reagerte mest på var at Vestfold fylkeskommune hadde søkt om dispensasjon fra plikten til å gi fri skoleskyss helt siden 1996.

Til protokollen bemerket jeg derfor følgende; Dispensasjon skal gis for ett år av gangen. Her har dispensasjon blitt gitt i 25 år. Dispensasjon skal kun gis for en kort periode i påvente av en permanent løsning. I tillegg ba jeg om lovlighetskontroll av alle saker som omhandlet «skoleskyss-dispensasjon fra reglene om fri skyss», nettopp fordi jeg mente ordningen var urettferdig og ikke minst i strid med regelverket.

Den 25 nov, fremmet Knut Anvik (FrP) lignende forslag i Hovedutvalg for samferdsel; «Gjeldende dispensasjon som har vært praktisert i Vestfold, med skille mellom vest /øst for E18, og rett til fri skoleskyss, avvikles. Grunnlaget for fri skoleskyss skal bygge på de samme forutsetninger for skoleungdom innen videregåendeskole, og skal være likelydende i Vestfold og Telemark» – Dette forslaget stemte ikke Rødt for.

I påvente av svar på lovlighetskontrollen jeg fremmet 27 okt. (etterspurt svar flere ganger), kunne jeg 1 desember lese i Tønsbergs Blad at Maren Kurdøl fra Rødt tok æren for hele saken og annonserte at dette var deres sak (sammen med resten av posisjonspartiene). I saken kunne jeg ellers lese at de fleste av mine poenger og argumenter var kommet på trykk, nærmest ordrett. I Tbg.blad 2 februar, leser jeg saken enda en gang. Det samme, og intet nytt.

Særskilt klagenemnd består av politikere fra de fleste partiene. Rødt er også representert her. Ettersom Særskilt klagenemnd er et lukket organ og underlagt veldig strenge taushetsrutiner, syntes jeg det var svært uvanlig å lese om ting som var diskutert i nettopp et slikt organ.

Dette konfronterte jeg Rødt sin representant i påfølgende møte, hvordan det kunne ha seg at opplysninger fra et lukket organ plutselig var omtalt i mediene? Svaret jeg fikk tror jeg overrasket alle. Hun beklaget så mye at denne saken hadde blitt videreformidlet til sin egen partigruppe! Vi snakker her om brudd på taushetsplikten! Så langt jeg kan se, har ikke dette fått etterspill.

Undertegnede ble sågar beskyldt for å drive med politikk i møtet, av et annet parti! Det første Rødt gjør er altså å stjele forslaget og saken jeg fremmet til Særskilt Klagenemnd. Særskilt Klagenemnd er for øvrig et upolitisk klageorgan.

«Jeg undrer meg over at ingen har gjort noe med dette de siste 25 årene, sier Kurdøl.» – Frekkhetens nådegave kaller jeg dette!

Det er for meg totalt uinteressant hva Rødt mener, har gjort, fremmet og ikke fremmet, men det er hvordan de har håndtert dette. Fremstillingen i Tønsbergs Blad er derfor totalt skivebom, da dette ikke er verken Rødt sitt forslag, eller sak i utgangspunktet.

15 des ble forslaget vedtatt i budsjettet av alle partier. Jeg er svært glad for at dette nå er vedtatt og må bare gratulere all ungdom som nå får en mindre økonomisk bekymring fra høsten av, dog 25 år for sent.

Ingar Eikbråten

Kommentarer til denne saken