Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med dagen!

Også årets 1. mai blir annerledes – fortsatt kan vi ikke ta hverandre i handa og holde. Det begynner å tære på for mange, enten fordi en ikke kan treffe folk og en sitter mye alene, usikkerhet om du har jobb neste måned – eller fordi en ikke har tid til annet enn jobb.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har fått mange nye erfaringer det siste året, ikke minst har vi sett hvem som egentlig holder samfunnet i gang, nemlig vanlige arbeidsfolk. Helsearbeidere, butikkmedarbeidere, renholdere, barnevernansatte, lærere, bussjåfører. Lista er lang – vi skylder dere en stor takk, og dere skal vite at en samlet arbeiderbevegelse står sammen med dere.

Arbeid til alle er jobb nr. 1 for Arbeiderpartiet. Det har det alltid vært, og det vil det alltid være. Fordi arbeid er nøkkelen til at vi skal få det samfunnet vi ønsker oss. Men i tillegg til trygghet for arbeid, er det like viktig å ha trygghet i arbeid.

Mange av de vi har klappet og skrytt av det siste året lever i usikkerhet. I usikkerhet for om de får nok vakter til å betale regningene sine neste måned, eller nok inntekt til å kjøpe nye fotballsko til ungen sin. De lever et liv med mobiltelefonen i handa, der de alltid må være i beredskap for å få «shoppa» nok vakter. Sånn skal vi ikke ha det i Norge!

Arbeiderpartiet vil styrke retten til hel stilling – vi vil at regelen skal være hele, faste stillinger.

Arbeidsgiverne skal heretter måtte bevise at det er nødvendig å tilby noe mindre enn en heltidsstilling, og vi skal sørge for at alle som jobber deltid skal få et reelt spørsmål om de ønsker full stilling.

Samtidig må sikre at vi får flere fagarbeidere. De skal løse de viktige oppgavene for oss.
Ta vare på våre eldre. Ta vare på oss alle når vi trenger det.
De skal bidra i utvikling av bedrifter og produkter – som vil spille en nøkkelrolle i klimaomstillingen.
Når grensene har blitt stengt, så har vi sett hvor sårbare vi er. Vi har gjort oss altfor avhengige av at utenlandsk arbeidskraft.

Vi skal aldri satse på lønnsdumping eller midlertidighet, derimot skal vi bruke den norske modellen for å sikre en heltidskultur og nok fagarbeidere.

For vi trenger alle i arbeid for å løse de oppgavene som ligger foran oss.

Fordi vi ønsker en sterkere, mer rettferdig og enda bedre velferdsstat.

Ulikhet i samfunnet påvirkes av politiske valg – og i de siste årene har forskjellene i Norge økt.

Ulikheten og forskjellene må vekk, vi må velge fellesskapet. Veien ut av krisen vi er i nå er et sterkere felleskap. Ikke mer privatisering som fører til økte forskjeller.

Arbeiderpartiet skal sikre et Norge med små forskjeller og med høy tillit mellom folk. Vi har ikke råd til noe annet - nå er det vanlige folks tur!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.