Boligmarkedet i Tønsberg kommune er pressa. Det som bygges i sentrum er dyre leiligheter, for de med mye penger og dessverre også for spekulasjon eller brukt som hytte. Vi kan ikke fortsette å overlate boligbyggingen til et marked for de få, mens de mange ikke kan bo i byen.

Vi veit at det mangler boliger for ungdommer, folk med lave inntekter, og særlig er det mangel på boliger til enestående med og uten barn. Bystyret har vedtatt at de skal få en plan for sosial boligbygging etter forslag fra oss, og vi er endelig i gang med borettslaget «Ung i Tønsberg» som skal etableres i to nybygg i Anders Madsens gate og trolig på Stjerneplassen. Det er bra, men vi er utålmodige.

Vi kommer derfor til å foreslå rett etter valget at kommunen bruker to av sine tomter til å bygge grønne kompakte og praktiske leiligheter i sentrum. Dette skal være tilbud til vanlige folk i alle aldre som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet og vil bo i byen.

Dette skal være gode leiligheter med fokus på være rimelige – og bidra til redusere klimautslippene. De skal ha grønne tak og helst produsere sin egen energi. De skal ha gode uteområder, både for bier, barn og folk i alle aldre uten tykk lommebok. De skal være eie- til leie-ordninger, eller et borettslag som sikrer at de ikke kan selges til spekulasjon. Det er viktig for unge at Tønsberg blir en grønn by med muligheter til å bo i sentrum – ikke bare for eldre og folk med mye penger.

Kommunen har to tomter i sentrum som begge kan brukes til dette formålet. Vi vil starte med tomta ved gamle Bjørn Farmann. Den har lenge ligget brakk, men er bokstavlig talt midt i blinken. Den ligger midt i sentrum, med kort avstand til buss og tog. Her trenger vi ikke å bruke plass til parkering, men kan få et eksempel på et klimavennlig boligområde for vanlige folk. Det kan bidra til å skape en bedre by og gi oss den kunnskapen vi trenger for grønn byutvikling.

Vi ønsker også at kommunen bruker tomta Ellers i Hedrumsgata, der Studentskipnaden en gang ville bygge studentboliger til samme formål.