Denne del av artikkelen er helt OK; effekten av tujasaft er velkjent og fortjener knapt å kalles nyhet. Men så fortsetter Gangstø alarmen:

«Legen på Ski legevakt ble ikke overraska:

– «Alle» vet at tuja inneholder gule stafylokokker og hissige bakterier.»

Og hageeieren uttaler seg:

«Tuja ødelegger jorda, og den er farlig å behandle. Tuja er importert og har en del bakterier i seg.

– Jeg har fått vite etterpå at det er høy bakterieflora i tuja og røttene til tujaen. Tuja rett og slett dreper all annen vekst nærheten.»

Det er i utgangspunktet bare ett problem med opplysningen om farlige bakterier i tuja: Det er reinspikka tull! Men så kommer vi til et annet problem: Både artikkelforfatteren og avisens redaktør nekter å korrigere noe som helst. Det er tydeliggjort gjennom samtaler jeg har hatt med begge (for de svarer ikke på e-post) og gjennom en oppfølgingsartikkel (17.3.) hvor de angivelige bakterier ikke omtales i det hele tatt.

Redaktøren har overfor meg erklært at avisen ikke gjør noe mer med denne saken, og han vil ikke diskutere det problematiske i å skremme opp alle tuja-eiere med falske bakteriealarmer.

Her er det en rekke presseetiske forhold som er blitt forverret i løpet av de dagene som er gått siden den opprinnelige artikkelen ble publisert. For det som i utgangspunktet kunne harvært en spredning av en misforståelse («farlige bakterier i tuja») er nå gått over til å bli spredning av løgner – siden Enebakk Avis er blitt klar over at denne påstanden savner ethvert faglig grunnlag men likevel nekter rette opp feilene. Det er sikrere å satse på at tiden går og at tullet går i glemmeboken.

Men Tønsbergs Blads lesere fortjener en klar rettelse av artikkelen som ble importert fra Enebakk Avis.