Gunn Hilde og Andreas håper at det nye forslaget blir godt mottatt: – Prosjektet er halvert

Har gått fra 280 til 185 boenheter.