(Vestviken 24)

– Ingenting er bedre enn når vi lykkes med å utvikle egne ansatte. Det bygger en god bedriftskultur, og det kommer også kundene våre til gode. Det gleder meg at Håkon fremover vil sette et enda sterkere preg på selskapets arbeid innen medierådgiving, myndighetskontakt, klima og bærekraft, sier administrerende direktør i First House, Per Høiby.

Aftenposten-redaktør

Etter over 20 år i mediebransjen kom Borud fra Aftenposten til First House. Han posisjonerer merkevarer, bistår i strategiplanlegging og hjelper til ved krise- og mediehåndtering. Det er han innstilt på å fortsette med også som partner i First House.

– Det er rett og slett gøy å jobbe i First House. Gøy fordi selskapet dyrker mangfold og kunnskap og derfor har opparbeidet seg et unikt, kompetansetungt miljø innen politikk, næringsliv og media. Gøy fordi vi har en lærende kultur der vi spiller hverandre gode. Og gøy fordi vi har spennende kunder fra de fleste bransjer og industrier. Sammen med dem får vi være med å skape, bygge og forvalte verdier. Verdier vår samfunnsmodell og vårt velferdssystem er bygget på. Jeg gleder meg til å være med å bygge videre på dette som partner, sier partner og seniorrådgiver i First House, Håkon Borud

 

Lang karriere

Håkon Borud har vært journalist og medieleder fra 1990 frem til han nylig sluttet som nyhetsredaktør i Aftenposten. Han har vært journalist i Sandefjords Blad, ansvarlig redaktør i Drammens Tidende, ansvarlig redaktør i Tønsbergs Blad, nyhetsredaktør i Kanal 24 og nyhetsleder i Dagsavisen.

Han har hatt verv i redaktørutvalget i mediekonsernet Amedia, vært medlem av styret i Norsk Redaktørforening og medlem av Pressens Faglige Utvalg (PFU). Siden juni 2018 har Borud også vært styremedlem i British Norwegian Chamber of Commerce.

Borud startet i First House 12. september 2016 og ble partner 1. mai 2019.