Foreldre mobber hverandres døtre til gråt

Klimaet i deler av foreldregruppen til Runars J95/96-lag har vært så betent at alle de fire trenerne til laget har trukket seg i protest mot deler av foreldregruppens oppførsel. Nå kaller styret i Runar håndball flere av foreldrene inn til diskusjon for å høre deres synspunkter før eventuell eksklusjon fra idrettslaget besluttes.

Klimaet i deler av foreldregruppen til Runars J95/96-lag har vært så betent at alle de fire trenerne til laget har trukket seg i protest mot deler av foreldregruppens oppførsel. Nå kaller styret i Runar håndball flere av foreldrene inn til diskusjon for å høre deres synspunkter før eventuell eksklusjon fra idrettslaget besluttes. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

VESTFOLD: Et idrettslag nekter foreldre adgang til hallen mens barna spiller håndball. Årsak: Foreldre mobber hverandres barn.

DEL

Alle trenerne til Runars J95/96 lag har trukket seg i protest mot deler av foreldregruppens oppførsel, skriver Sandefjords Blad.

Sandefjords Blad har vært i kontakt med flere av de fire trenerne på laget, men ingen av dem ønsker å uttale seg offentlig om forholdene som har vært rundt laget. Felles for dem alle er imidlertid at nå var grensen nådd.

Etter det Sandefjords Blad har bragt på det rene har det vært flere tilfeller av ren mobbing, av trakassering og av ufyselig oppførsel på tribunen både under lagenes treninger og kamper.

Flere foreldre har kommet med så nedsettende tilrop av spillernes prestasjoner at jentene har begynt å gråte. Foreldre har også oppsøkt trenerne i deres private hjem og skjelt dem ut etter noter.

LES OGSÅ: – Det var hard mobbing, skikkelig psykisk terror

Innkaller foreldrene til prat

Runar håndballs leder, Knut Søyland, bekrefter Sandefjords Blads opplysninger. Nå har styret innkalt flere av foreldrene til individuelle samtaler for å få en klarhet i hva som har foregått.

– Det er et sterkt signal når fire så oppegående trenere trekker seg kollektivt. Vi må få vite hva de aktuelle foreldrene selv mener de har sagt, sier han.

Trenerne innkalte foreldrene til et møte der de presenterte sin beslutning og grunnlaget for den. Så forlot de møtet, mens foreldregruppen og styrerepresentanter ble sittende igjen og diskutere situasjonen.

Etter det Sandefjords Blad kjenner til, munnet dette møtet ut i kraftig munnhuggeri mellom foreldrene.

LES OGSÅ: – Jeg gråt hver dag

- Bryter med klubbens verdiplan

Runar har en verdiplan som omfatter både spillere og foreldre, trenere og administrasjon. Det er Knut Søyland glad for.

– Når denne brytes så massivt som det har vært gjort i dette tilfellet, er det alvorlig. Derfor har vi som klubb behov for å markere hva som er klubbens verdisyn og hvilke krav vi har til oppførsel. Det er positivt med engasjement, men ikke når det koker fullstendig over, sier han.

Tar selvkritikk

I Runars verdiplan står det skriftlig at «foreldre til utøvere i IL Runar skal ikke komme med negative ytringer til trenere/ledere direkte. Enhver form for misytring skal via gruppenes egne styrer, i skriftlig form».

Slike henvendelser har ikke håndballstyret fått.

– Derfor blir jeg veldig skuffet når jeg får høre om slikt, men også litt selvkritisk. Det viser at kommunikasjonslinjene våre ikke har vært gode nok. Hadde vi i styret visst om dette, ville vi grepet inn mye tidligere, sier Søyland.

LES OGSÅ: – Mobbet ut av idretten

– Foreldrene er problemet

Etter det Sandefjords Blad kjenner til er det flere foreldrepar på 1995-årgangen som er årsaken til den dype krisen i Runar-lagene. Søyland bekrefter at det er foreldrene som er utfordringen, og ikke barna eller trenerne.

– Trenerne har vært fornøyd med jentene, og jentene med trenerne. Det er enkelte foreldre som er problemet. De må kjenne sin besøkelsestid og ikke oppføre seg på en måte som gjør at folk ikke vil stå i frivillig arbeid, sier Søyland.

Nå har styret i Runar Håndball vedtatt at foreldrene til spillerne på laget ikke har adgang til hallen under trening. Det er også diskutert å splitte de to årgangene for å skille foreldregruppene.

– Vi har tidligere forsøkt å ikke være rigide på dette feltet, men ser at det er helt nødvendig å gjøre det slik nå. Når foreldre ikke kan holde kjeft, men blander seg inn i trenernes virke, kan vi rett og slett ikke ha dem der, sier han.

– Jeg gråt hver dag

Forstår trenerne

Han forstår trenernes beslutning, selv om han beklager den.

– De var veldig bestemte. Når jeg hører at de gruer seg til å gå på treningene, forstår jeg beslutningen deres, sier han.

Søyland presiserer at det er sterke motkrefter til utskuddene i foreldregruppen også.

– Vi har holdt et fellesmøte med foreldrene, og for noen kom forholdene på laget som lyn fra klar himmel. Flertallet av foreldrene ønsket sterkt å beholde trenerne, men det var det ikke rom for. Trenerne har trukket seg. Nå må hele foreldregruppa gå i seg selv og analysere egen atferd. De må være modige og tørre å si fra til hverandre om uakseptabel atferd. De må være hverandres politi. Slik det er nå, skader det bare jentene, og det ønsker vel ingen, sier han.

Vurderer eksklusjon

SB har fra flere kilder fått opplyst at styret har diskutert å utestenge de mest aktive foreldrene fra alle Runar-aktiviteter. Søyland bekrefter at eksklusjon har vært tema.

– Det har vært nevnt, men ikke iverksatt. Men er det noen som ikke retter seg inn etter de krav vi stiller nå, må vi vurdere så drastiske tiltak, sier han.

Søyland opplyser om at det arbeides med erstatninger på trenersiden, og at klubben er langt på vei med nye trenere.

– Treningene og kampene for jentene har gått som planlagt og vil gjøre det ut sesongen. Vi må løse dette til beste for jentene.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags