Håndballhallen «Rema 1000 Arena» ble oppført i 2020/21 på Tønsberg kommunes areal like ved Slagenhallen og Presterød ungdomsskole. Helt siden oppstarten har stiftelsen og kommunen vært uenige om hvem som skal betale et byggesaksgebyr på 201.787 kroner.

– Vi har fra første stund ment at dette er kommunens ansvar. Når kommunen stiller tomt til rådighet, mener vi det er urimelig at vi i tillegg skal belastes med et slikt gebyr, sier styreleder Hans Erik Stormoen i Stiftelsen Flint Idrettshall (SFI).

GLAD I LOKALSPORT? FÅ SISTE NYTT HER!

Kravet handler ifølge Stormoen om et gebyr for dispensasjon fra den kommunale reguleringsplanen for området der Flinthallen er oppført.

Gebyret dukket første gang opp i 2020. Nå har de fått varsel om «rettslig pågang». Det vil si at den ubetalte fakturaen i verste fall kan havne i rettsvesenet.

Håndballhallen til Flint er for tiden i hardt økonomisk vær. Tidligere i januar gikk ledelsen ut med en bønn til kommunen om økonomisk hjelp for å håndtere økte rente- og strømutgifter. De søker kommunen om 860.000 kroner.

LES MER OM SAKEN HER: Varsler kommunen om mulig oppbud: – Vi er av den oppfatning at det ikke er mulig å drifte rimeligere

Uenige i beregningen

Nå viser det seg at håndballhallen også har andre regninger i skuffen. I to og et halvt år har styret i Flinthallen nektet å betale et kommunalt gebyr på over 200.000 kroner.

Stiftelsen Flint Idrettshall søkte allerede i august 2020 om bortfall/redusert gebyr. De mener det er urimelig at gebyret beregnes på «lik linje med et kontorbygg/næringsbygg fra en privat aktør på 3500 kvm, der man har potensielle leieinntekter på titalls millioner. (…) Det å bygge en idrettshall medfører en stor flate med lite innhold. Spilleflaten er på 1672 kvm. Dette blir beregnet likt som ved et kontorbygg eller leilighetsbygg. Stiftelsen mener at dette område bør sees på en annen måte enn kontorbygg/leilighetsbygg».

Hans Erik Stormoen har på vegne av stiftelsen gjentatte ganger tatt kontakt med kommuneadministrasjonen med en bønn om å stoppe innkrevingsprosessen.

I et brev til Tønsberg kommune 13. juni 2022 skriver han:

«SFI har samarbeidet tett med kommunen, blant annet i forhold til de økonomiske rammene. Det var avgjørende viktig for både Tønsberg kommune og SFI at man hadde en fullstendig oversikt over de økonomiske kostnadene i forbindelse med garanti fra kommunen, lån i Kommunalbanken og i byggeprosessen. Da man ikke har fått noen tilbakemelding, innenfor rimelig tid fra kommunen på mail av 11.08.20, la man til grunn at administrasjonen hadde kommet frem til at man ville frafalle byggesaksgebyret.»

– Alvorlige konsekvenser

Stiftelsen har ikke satt av penger til å betale et eventuelt gebyr. Står kommunen på kravet sitt, kan det få alvorlige konsekvenser for håndballhallen:

«En slik kostnad vil medføre alvorlige konsekvenser for drift av hallen. Dette må også sees i sammenheng med at man blant annet har fått en mye høyere kostnad til strøm enn man kunne forutse. Et mulig scenario er at hallen må stenges.», skriver Stormoen.

Etter å ha mottatt nok en purring og et varsel om rettslig pågang henvender Stormoen seg på nytt til kommunen. 23. januar ber han om at saken legges fram til politisk behandling – og etterlyser «en plan for videre arbeid med saken».

LES OGSÅ: Nytt fotballakademi for barn i Tønsberg: – Ingen eliteskole bare for talenter

Sak på avveie

Overfor Tønsbergs Blad kan Anne Beate Hekland, virksomhetsleder for areal, bygg og landbruk i Tønsberg kommune, fortelle at det nå endelig skjer ting i saken.

– Hva er grunnen til at det har tatt så lang tid?

– Det er litt uheldige omstendigheter som har ført til at saken har vært på avveie i systemet vårt. Nå er den hos rette instans – og saken skal opp til behandling i utvalg for plan og bygg 17. februar, sier Hekland.

Stiftelsen Flint Idrettshall må nå sette sin lit til at politikerne i utvalget går med på å redusere eller eventuelt slette kravet.

– Stiftelsen har mulighet til å klage på vedtaket som blir gjort i utvalget, opplyser Hekland.

Tilsvarende sak for Vestfoldhallen

Hun viser til at Vestfoldhallen AS hadde en tilsvarende sak for noen år siden. Fotballhallen i Greveskogen fikk i 2018 et saksbehandlingsgebyr på 443.000 kroner fra kommunen, et gebyr Vestfoldhallen AS ikke så seg i stand til å betale.

Bystyret i Tønsberg avviste i møte 20. juni 2018 Vestfoldhallens søknad om full ettergivelse av gebyret. Politikerne vedtok i stedet å redusere gebyret med 25 prosent til totalt 267.000 kroner.