Håpet om gjenåpning av Moss lufthavn Rygge lever

Oppdateringen av hjemmesiden til Moss lufthavn Rygge har fått det til å koke over i pur optimisme i sosiale medier.