Du kan godt ha betalt en høy husleie hver eneste måned, år etter år, men om du ikke har foreldre som kan stille som kausjonist eller har flere hundre tusen på sparekonto kan du bare drømme om å komme deg inn på boligmarkedet. Her kommer husbanken inn som et av flere virkemidler for å bøte på det urettferdige boligmarkedet. Husbanken skal være et tilbud for de som ikke har mulighet til å ta opp lån på tradisjonelt vis i en vanlig bank.

I utvalgsmøtet for mestring, helse og velferd tirsdag 19. oktober fikk vi fremlagt en sak som ved første øyekast så veldig bra ut, det kommer stadig mer midler til husbanken og flere og flere får muligheten til å ta opp lån via husbanken. Med dette i bakhodet syntes jeg det er rart at kommunedirektøren (tidligere rådmannen) foreslår å gjøre det vanskeligere å få lengre nedbetalingstid på lån gjennom husbanken. Rødt var det eneste partiet i utvalget som stemte mot den nye endringen.

Argumentene som kommer handler om sikkerhet for kommunen og at dette er en fornuftig linje å legge seg på.

Jeg ser ingen grunn til at vi skal stramme inn på dette området. Vi har omtrent aldri inkassosaker når det kommer til lån i husbanken, folk betaler stort sett ned lånet sitt. Det må bety at den linja vi har i dag er mer enn streng nok. Det er allerede en rekke kriterier som må være tilfredsstilt dersom man skal få avdragsperiode utover 30 år, dette burde være nok i seg selv.

Rødt mener at folk skal behandles likt etter hva slags situasjon de står i, ikke etter hvor mange som har fått utvidet nedbetalingslengde før dem.

Dette minner mer om hvordan man tenker i en kommersiell bank. Husbankens oppgave sammen med kommunen bør være å sikre at så mange som mulig skal få mulighet til å ha et trygt sted å bo.

Det kan føles utrolig håpløst når man er nødt til å forholde seg til leiemarkedet og aldri kunne slå seg helt til ro da man aldri veit hvor lenge man egentlig kan få lov til å bo der man bor.

Rødt ønsker en rekke tiltak for at flere skal ha råd til bolig. Husbanken bør styrkes og brukes også til å bygge ut rimeligere boliger. Vi jobber også for en boligsektor utenfor markedet, der boliger kan selges og kjøpes til kostpris. Men akkurat i denne saken gjelder det å ikke svekke ordningene vi allerede har.

Heldigvis skal saken videre til kommunestyret, og de andre partiene har fortsatt mulighet til å ombestemme seg.