Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke spart penger på SFO

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpningstidene i SFO har vært redusert som følge av koronapandemien, og i et leserinnlegg 26. mai spør Mariann Sørby om kommunen har brukt smittevern som unnskyldning for å spare penger. Sannheten er at det har vært langt dyrere enn normalt å drifte SFO under koronakrisen. Reduserte åpningstider var en konsekvens av tiltak som var nødvendig for å redusere risikoen for smitte, for å sikre eventuell smittesporing, og for å gi barna et så trygt opphold på SFO som mulig.

Koronapandemien har fått mange uheldige utslag. For å redusere risikoen for smittespredning, har det vært nødvendig å iverksette strenge tiltak som både berører samfunnet generelt og mange av de tjenestene kommunen tilbyr.

For barnehager, skoler og SFO innebærer dette såkalt kohorttenkning. Ordet kohort er nok fremmed for mange, men betyr kort og godt at en begrenset gruppe barn og voksne skal være sammen, og ha minst mulig fysisk kontakt med andre. I Tønsberg har vi vært svært bevisste på å følge denne kohorttenkningen gjennomgående – også i SFO-tilbudet.

Dette er svært ressurskrevende. Det har vært behov for flere voksne enn vanlig tilstede på SFO i åpningstiden, og mens de ansatte vanligvis kan dele dager og timer mellom seg og ta ansvar for store grupper, måtte flere nå være på jobb samtidig. Da ble det dessverre vanskelig å holde tilbudet åpent like lenge – men redusert åpningstid innebar ikke at kommunen sparte penger.

Selv om dette har vært ressurskrevende, var det aldri aktuelt for kommune å fire på smittevernkravene. Vi er en kommune som har vært relativt hardt rammet av koronaviruset, og som også har opplevd tilfeller av smitte ved flere av skolene våre.

Jeg forstår godt at redusert åpningstid i SFO skapte utfordringer i hverdagen for mange. Nå er heldigvis smittesituasjonen i samfunnet slik at barn og voksne igjen kan være sammen i noe større grupper, og de nye retningslinjene fra nasjonale myndigheter gjør det nå mulig å gjeninnføre ordinære åpningstider i SFO.

Til slutt vil jeg slutte meg til Mariann Sørbys takk til alle de fantastiske lærerne og SFO-ansatte som gjør en kjempejobb for barna våre. Jeg er enig med Sørby – dere er virkelig hverdagshelter!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.