De tror de er smarte og legger mer og mer opp sin strategi for å sette ut i livet og prioritere regjeringens kapitalistiske system. (Jeg tror de tar feil på sikt!) De vil bruke skattepengene våre på de områdene (merkesakene) som de har prioritert i sin handlingsplan for inneværende år og de neste to årene frem til valget.

For eksempel stoppe innvandringen, bruke ubegrensede milliarder på samferdselssektoren og skattereduksjoner for de rikeste, samtidig begrense utbetalinger gjennom Nav til dem som faller utenom.

Vi opplever stadig fra sentrale statsråder gjennom media at de fraskriver seg et hvert samfunnsansvar når noe kritisk blir meldt inn som krever penger på bordet. Da får kommuner og fylker beskjed om å ordne opp selv!

Vi ser i dag smerten folk opplever i Askøy med bakterieflora i drikkevannet, med fare for liv og helse. De siste dagene har det kommet inn meldinger om alvorlige syke mennesker som ikke tør å sende ungene i barnehagen og på  skolene. Det er også stor fare for smitte og det er mildt sagt oppsiktsvekkende at kommunen og myndighetene ikke velger å se på det, for de uttaler at de ikke er helt sikre på årsaken, mens mennesker er utsatt for å dø og bli alvorlig syke! Samtidig opplever vi Erna Solbergs kommentar i mediene, hvor hun uttaler at kommunen selv må ordne opp i dette!

Jordmødre rundt omkring i landet varsler myndighetene om underbemanning  på sykehusene og uforsvarlig behandling. Da kommer helseministeren inn på taburetten og svarer arrogant at de får heller stenge avdelingene hvis de ikke klarer å ordne opp i dette.

Nok en gang ser vi at regjeringen ikke er interessert i å rekke ut en hånd når krisene oppstår. Stor skam!