Gå til sidens hovedinnhold

Har regjeringen reddet fastlandsforbindelsen?

Over en hel side i Tønsberg blad, lørdag 20 mars, avsløres gladnyheten om at regjeringen redder fastlandsforbindelsen. Jeg stusser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er to ting Krf, H og V representert ved Anders Tyvand, Erlend Larssen og Carl Erik Grimstad jubler for. Den første nyheten er Tønsberg skal få penger til tiltak for kollektiv, sykkel og gange. Om en leser mer enn overskriften vil en oppdage at dette er en hypotetisk gladnyhet. Men det er valgkamp og lov å prøve seg.

Det er statssekretær Tyvand fra Krf som lekker nyheten. Det skal etableres et nytt tilskudd for å legge til rette for kollektiv, sykkel og gange. Det er dog et krav om at det må eksistere en bypakke i de aktuelle området. Tønsberg inngår meg bekjent ikke inn i de statlige bypakkeordningene. Det antydes dog at dette kan fikses. «Regjeringen ser for seg….» Og «Regjeringen kan derfor være villig til å se på…». Slik jeg leser «gladnyheten» vil den, om hindringene kan fikses, innebære at Tønsberg kan få 3.3 mill hvert år i seks år. En skal være glad for alt, men jeg minner om at standardpris pr meter sykkelvei er 50.000 kroner. Så denne hypotetiske nyheten kan gi 66 meter pr år. Gladnyhet?

Les også

Gladnyhet fra Anders (KrF), Carl-Erik (V) og Erlend (H): – Regjeringen redder fastlandsforbindelsen

Den andre gladnyheten er at regjeringen kanskje kan redusere noe på kravet om 20% egenandel for kostnadene til Fastlandsforbindelsen, som har den foreløpige beregnede pris på 4.700 millioner kroner. Den er per i dag stilt i bero som følge av dette kravet om egenandel på 20%. Utsagn som «Regjeringen er villig til å se på…..», og «Deretter må Regjeringen ta stilling til…» lover ikke godt. Det er slik departementene holder ryggen fri når et endelig nei kommer.

Jeg minner om at hovedmålet med ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg en gang var å sikre trygg vei for beredskapskjøretøy, ambulanse, politi og brannbiler over Kanalen. Et annet mål var å lede trafikken som skal til E18 bort fra Tønsberg sentrum. Det var en felles oppfatning at en ny Kanalbro parallell med den gamle og utvidelse av Ringveien til Frodeåstunnelen var løsningen. Frodeåstunnelen ble bygd som et første byggetrinn finansiert med bompenger og ble åpnet 2008. Totalkostnadene var 1450 mill.

Men nye, store drømmer fanget politikere. Drømmen om raskere vei til E18 enn den Frodeåstunnelen kunne gi. Planene om parallell Kanalbru ble forkastet. Drømmer kan være dyre. Og utredningene har vist at denne er det. Det nå valgte prosjektet, 4-felts bru fra Ramberg til Smørberg, beregnet til ca 4,7 milliarder, er nå satt på vent på grunn av økonomiske utfordringer.

Les også

Både glede og skuffelse over Erna & co.: – Gir oss ikke på dobbeltspor hele veien til Skien

Om politikerne i stedet for å drømme seg bort hadde beholdt den gamle planen om en parallell kanalbro og fremføring langs Ringveien til Frodeåstunnelen, ville veien vært ferdig forlenge siden. Trafikkproblemene som oppstod sist fredag som følge av problemer med Kanalbrua, ville vært unngått. Vi hadde hatt en akseptabel vei til E18 uten unødvendig gjennomgangstrafikk i Tønsberg. Til en langt lavere pris med bompengesats som den gang var akseptabel.

Gjennom koronapandemien har myndighetene oppfordret alle som har mulighet å benytte hjemmekontor. I stedet for oppmøte på kontoret fra 8 til 16 fem dager i uken, ser man at produktiviteten opprettholdes med hjemmekontor, eventuelt i kombinasjon med fysisk tilstedeværelse noen timer et par ganger i uken.

Denne erkjennelsen er i ferd med å endre bedriftenes holdning til fysisk tilstedeværelse for mange av sine ansatte. Mange bedrifter ser nå for seg at utstrakt bruk av hjemmekontor blir den nye normalen.

Resultatet vil være at biltrafikken går ned og den storslåtte veiutbyggingen er unødvendig for å fjerne «køen» morgen og ettermiddag. Og, enda bedre, en parallell kanalbru vil være tilstrekkelig til å sikre beredskapen som jo var det opprinnelige målet.

Det er ikke for sent å snu. En ansvarsfull og klok politiker bør velge det som er godt nok. Det gjør vi i MDG. Og i dette tilfellet er parallell kanalbru det enkleste og billigste både for utbygger og folket.

Slik kan Fastlandsforbindelsen reddes.

Kommentarer til denne saken