Tirsdagen startet med snøfall og tendenser til vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet vårt.

Ifølge vakthavende meteorolog Anne Beate Skattør vil nedbøren i form av snø og regn fortsette til rundt klokka 15 tirsdag, før det utover ettermiddagen og kvelden vil bli lettere.

Nytt farevarsel

Men problemene er ikke over riktig ennå. Nå har nemlig Meteorologisk institutt sendt ut varsel (gult nivå) om flomfare for deler av Vestfold, blant annet Holmestrand, både tirsdag og onsdag.

Gult nivå betyr moderat fare. Det anbefales å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder samt å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv.

Foreløpig er verken Tønsberg eller Færder berørt av farevarselet.

Høy vannføring

Meteorologisk institutt påpeker at vannføringen mange steder i fylket allerede er forholdsvis høy. Mye nedbør i kombinasjon med snøsmelting ventes å kunne gi flomvannføring. Det er midtre områder med fortsatt snødekning som er mest utsatt, høyere i fjellet ventes mye av nedbøren å falle som snø.

Klokka 09.50 tirsdag formiddag var vannstanden i Holmestrand ifølge Kartverket på 103 centimeter og stigende. Det var 10 centimeter høyere enn vannstandvarselet og cirka 40 centimeter over beregnet tidevann.