Et spent forhold mellom stormaktene kan utløse dette farlige våpenarsenalet, som Russland hevder kan bli brukt hvis Vesten fortsetter å provosere Putin med sanksjoner og våpenleveranser til Ukraina.

Skal man forstå Putins invasjon av Ukraina, bør man sette seg inn i de historiske perspektivene i dette området. Lenin var nok en diktator som brukte ethvert middel til å slå ned på all opposisjon.

Land som i dag er selvstendige naboer til Russland i vest, var tidligere integrert i Sovjetunionen. Gorbatsjov var den første sovjetisk-russiske president som prøvde å bygge solidaritet overfor Vesten, med overgang til et demokratisk styre og løfter om selvstendighet for utbryterstater. Det var nok mange av de gamle lederne i Russland som protesterte mot dette og mente Russland mistet grep om sitt tidligere imperium.

At Putin ville arbeide for å samle riket og for gode relasjoner til de landene som tilhørte Sovjetunionen er legitimt, sett i en historisk sammenheng. Vi må ikke glemme at Russland/Sovjetunionen var med på å knekke nazistene i Europa 1941–1945. Vesten har fjernet seg og vendt Russland ryggen i alle internasjonale samarbeidsformer og alltid vært kritisk til den russiske ledelsen. Så topper det seg for Putin, når de baltiske statene er med i NATO, Ukraina sysler med tanken om NATO-medlemskap og USA får mulighet til å plassere våpen ved grensen til Russland. Nei, jeg tror ikke Putin har hatt noe annet valg enn å sette Ukraina under stort press, ikke minst for å balansere Vestens dominans i regionen.

Putin kommer aldri til å snu i denne saken. Det er stor fare for atomkrig. Det er kun diplomatiske løsninger som kan stoppe denne forferdelige krigen. Det er grusomt å se de menneskelige tragediene som skjer, men det blir ikke bedre før Vesten skjønner alvoret i å støtte et ikke-medlem av NATO i denne krigen.