Vi undres, hvor ble nå bussen av? Jo da, den er her i aller høyeste grad i like stort antall, men den stopper ikke. For nå går den forbi holdeplassene i Skallevoldveien, og den går gjennom boligområdene uten å ta med passasjerer … Hva er poenget med en buss som ikke stopper? Har VKT begynt med sightseeing?? Eller pågår det en form for straff fra VKT sin side? Ble de sure på oss på Skallevold?

Frem til des. 2018 gikk det buss hvert 20 min til Skallevold. Noen busser hver dag gikk til Tverrved. Bussen hadde holdeplasser langs Skallevold stranda i Solliveien og Granborgveien. Den gikk sakte gjennom boligområdene i sløyfe.

I 2018 etablerte VKT en rundkjøring på Skallevold. Antall busser ble doblet til nærmere 90 busser i døgnet. Rundkjøringen ble en rundingsbøye for tomme busser, som hadde strenge ruter å holde. Det kan selvfølgelig være fristende å ha et busstilbud lik «hopp on hopp off», men det har sin pris i et lite lokalmiljø med dårlige veier.

Les også

Vi var ikke klar over hvor ille det var. Vi skammer oss over at vi ikke har sagt fra før nå!

På årsmøtet i Skallevold vel på Karlsvik gård i februar 2019 var det rekordoppmøte, og det ble uttrykt stor frustrasjon rundt den sterkt økende busstrafikken, og fra flere som ikke lenger hadde noe busstilbud. 350 personer signerte et opprop mot bussendeholdeplass, og den unødvendig økningen av busstrafikken i lokalmiljøet. Men VKT ville opprettholde busstilbudet, det tilbudet VKT ønsker for å dekke opp Tolvsrøds behov. VTK var interessert i en endeholdeplass for sine pendelruter og tidskorrigering. Det ble tidlig klart at VKT og Statens vegvesen feilinformerte i sine møter med kommunen, angående de trafikkfarlige situasjonene som oppsto som følge av rundkjøringen.

Rundkjøringen ble fjernet 12. mars, så begynte bussen å kjøre gjennom boligområdene, tomme, de stopper ikke på holdeplassene. «Ikke i trafikk» står det. «Sånn går det når dere ville ha bort rundkjøringa!»

Så kan man jo lure på hvorfor det nå oppstår konfrontasjoner og personangrep? Kan det være lønnsomt å skape splid mellom naboene, så vil ingen til slutt orke å si ifra – tja det er jo litt rart da, men kanskje vanlig?

Nå kan det se ut som ingen vil ha buss, i hvert fall ikke forbi sitt hus, 90 busser i døgnet rundt Solliveien og Granborgveien er mulig noe i overkant?

Nei, det er visst ingen som vil ha denne bussen, bortsett fra VKT. De gjør som de vil, så kanskje har de mer makt enn kongen.