Nyhetsredaktøren i Tønsbergs Blad stilte spørsmålet «– Hva tenker du om at dere blir kritisert for å være populistiske? Da svarte blant annet jeg er ikke er redd for populisme når den er positiv, og at for meg handler populisme om en politikk folk vil ha.

Videre sa jeg: «Jeg ser derfor ikke entydig negativt på ordet populisme. Man kan også snakke om positiv nasjonalisme Det er heller ikke entydig negativt. Det spørs hva man fyller den med. Når man legger de verdiene og den partipolitikken som vi har til grunn, da er det ikke farlig å snakke om nasjonalisme på en positiv måte.»

LES OGSÅ: Skitt i Norge, leve Toten!

For meg er positiv nasjonalisme for eksempel at vi er stolte av nasjonalt eierskap, blant annet til kraftindustri og energipolitikk. Jeg trodde Løvaas delte mitt ønske om en offensiv norsk næringslivspolitikk både på land og i vann. Senterpartiet vil utnytte og forvalte norske ressurser i et framtidsretta næringsliv som gir skattekroner tilbake til velferd for alle.

LES OGSÅ: Knallmåling for Sp-Kathrine: – Jeg er ikke redd for populisme og nasjonalisme når den er positiv

Senterpartiet vil også ha en offensiv beredskaps- og forsvarspolitikk der vi skal øke selvforsyningsgraden av mat i et klimaperspektiv. Dette er også viktig for å trygge den viktige næringsmiddelindustrien i Vestfold. Senterpartiet vil også øke forsvarsevnen vår ved å satse sterkere på Heimevern og Forsvar. Dette er for meg positiv nasjonalisme.

LES OGSÅ: EU best i klimakampen

For internasjonalt samarbeid

Hvordan i all verden kommer Eidem Løvaas på at «Hun vil rive over Norges internasjonale bånd. Det er helt feil vei å gå.»? Jeg er positiv til internasjonalt samarbeid, og som senterpartipolitiker støtter jeg FN, NATO, OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), Nordisk Råd m.fl.

Når jeg ikke vil inn i unionen EU, mener jeg det samme som flertallet av det norske folk, som har svart nei til EU-medlemskap på hver eneste meningsmåling i 15 år. At Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen kan vel vitterlig ikke sies å «rive over Norges internasjonale bånd»?

Høyres tenketank Civita skriver: Populisme (fra latin populus, ”folk”) er en politisk strategi blant partier og bevegelser som påberoper seg å representere folket (grasrota) fremfor utvalgte eliter.

LES OGSÅ: 100 år for folk og folkestyre

Senterpartiet feirer 100 år i år, og det markeres på ulikt vis. Kampen for folkestyret og folk flest går som en rød, for ikke si grønn tråd gjennom partiets historie. Det er jeg glad for. Nå ser jeg fram til Senterpartiet fylkesårsmøte i Tønsberg til helga. Der skal vi meisle ut god politikk for folk i hele fylket vårt!