Mye har da også endret seg i de senere årene. Der yrkesfag tidligere ble assosiert bare med rene håndverksfag og produksjonsindustri, er spekteret nå mye bredere. Faktisk er det nå over 170 yrker du kan velge blant, ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon, som ivrer sterkt for å få flere til å satse i yrkesfaglig retning. Selvsagt handler det fortsatt om bygg og anlegg, reparasjoner og vedlikehold, men også om helse og omsorg, design og interiør, informasjons- og kommunikasjonsarbeid osv. Om jobber Norge trenger å få gjort, men hvor det mangler folk.

Så ikke bare er du nærmest garantert å få jobb hvis du fullfører og består i enkelte yrkesfag, du kan også være svært ettertraktet og få betingelser deretter. Derfor er det all mulig grunn til å snakke opp de mange gode, samfunnsnyttige jobbene en yrkesfaglig utdanning kan føre frem til. Det betyr selvsagt ikke at vi skal snakke ned studiespesialisering. Vi trenger i høyeste grad også dem som vil gå videre til en høyere utdanning og bidra med viktig ekspertise. Men her er det verd å huske på at et yrkesfaglig utdanningsløp ikke stenger dørene for å ta etter- og videreutdanning senere. Ikke så rent få går f.eks. veien fra håndverker til ingeniør.

At slike muligheter finnes, er ekstremt viktig. Ikke alle ungdommer er like glad i teoretiske fag og føler seg motivert for å slite skolebenken i mange år til. Men etter noen år i yrkeslivet kan lysten til å bygge på kompetansen og komme seg videre i karriereløpet våkne. Dessuten går den teknologiske utviklingen stadig fortere, og det å tilby ny læring underveis i yrkeslivet er noe samfunnet er nødt til å satse på for å ta vare på den verdifulle arbeidskraften vi har.

Viktig å lytte

Grunneier Carsten A. Foyn-Bruun og Fred. Olsen Renewables AS måtte tåle kritikk på mandagens folkemøte på Sem, der planene om et solkraftverk på Akersmyra var tema. Lokalbefolkningen frykter konsekvensene for natur, dyreliv og utsikt av et anlegg på størrelse med 80 fotballbaner. De kan heller ikke se noen nytte for lokalsamfunnet av prosjektet. Det er nok riktig – betydningen ligger nok på et regionalt og nasjonalt nivå. Økonomisk og klimapolitisk er solkraftverket på Akersmyra trolig et godt prosjekt, miljøpolitisk langt mer problematisk, og hvis det også gjør omgivelsene mindre attraktive, er det betenkelig. I områdene syd for Semsbyen har kommunen lagt opp til boligvekst i årene som kommer. Derfor er det viktig å lytte til lokalbefolkningens innvendinger og se om det er mulig å finne gode kompromissløsninger.