Vaktsjefen på KNM Helge Ingstad sa i retten at han trodde alt var normalt før forliset, og at han ikke fikk noen advarsler om fare før det var for seint.

Vaktsjefen som er tiltalt, forklarte seg om minuttene og sekundene før ulykken.

– De minuttene har jeg tenkt på, drømt om og hatt mareritt om flere titusentalls ganger, sa 33-åringen.

Han nekter straffskyld etter kollisjonen natt til 8. november 2018, der fregatten han hadde ansvaret for kjørte inn i baugen på oljetankeren Sola TS og videre mot land ved Stureterminalen der den til slutt havarerte.

Vaktsjefen sa at hans situasjonsbilde var at alt var normalt, helt til han kort tid før kollisjonen forsto at slik var det ikke. Kollisjonen skjedde åtte minutter etter at vaktbyttet på fregattens bro var ferdig. De trodde at Sola TS var et fast objekt som lå ved land.

Tenkte situasjonen var perfekt

Det var på styrbord side. På motsatt side var tre andre fartøy på vei nordover. Det var trangt i Hjeltefjorden. Vaktsjefen forklarte at skipene på babord side signaliserte at de svingte for å gi Helge Ingstad bedre plass bare få minutter før kollisjonen.

– Det underbygger min situasjonsforståelse da. De har sett oss og er enig i at det er litt liten passeringsavstand og legger om kursen. Perfekt, tenker jeg da, sa vaktsjefen.

Han forklarte at han tenkte at alt var fint og slik det skulle være. Så ble han oppmerksom på at noen forsøkte å få kontakt med Helge Ingstad på radioen.

– Jeg trakk bort til radioen og fikk ikke sett kart og radar. Det første jeg tenkte var at det måtte være et av de fartøyene vi hadde på babord side, sier tiltalte.

– Ingen sa noe om alvorlighetsgraden

Han svarte på oppkallet og sa at han ikke kunne svinge mot styrbord siden han hadde et objekt ved sin side.

– Sånn er på en måte min situasjonsforståelse i de sekundene som følger. Det er ingen som har sagt noe om alvorlighetsgraden i det de gjør eller beskrevet hvem Sola TS var. Det var på det tidspunktet seks fartøy i leden. Alle disse fartøyene var innenfor liten radius, sier vaktsjefen.

Han påpeker at Sola TS ikke identifiserte seg i sitt oppkall, eller sa noe om hvor de var i forhold til Helge Ingstad. Like før klokken 4 – under to minutter før kollisjonen – gikk alvoret opp for ham.

– Når det da kommer på sambandet «du må iallfall gjøre noe», først da tenker jeg at å ja, det er et fartøy vi har på vei inn mot oss. Da var mitt vindu for å gjøre noe tilnærmet lukket, sier vaktsjefen.

– Vinduet ble lukket

Han er kritisk til at sjøtrafikksentralen Fedje VTS ikke ga beskjed om faren for kollisjon.

– Fedje VTS lot situasjonen gå så langt at vinduet på et tidspunkt ble lukket, sa vaktsjefen.

Klokka 04:01:15 greier ikke KNM Helge Ingstad å gå klar av skipet og treffer med hele akterskipet i baugen på tankeren.

Under vaktskiftet hadde den påtroppende vaktsjefen fått beskjed om at fregatten hadde meldt seg inn for sjøtrafikksentralen på Fedje da de hadde passert innmeldingen. Derfor hadde 33-åringen også tenkt at det ikke var noe uavklart i forhold til trafikksentralen.

Ikke oversikt

Før den tiltalte startet sin forklaring i Hordaland tingrett onsdag, redegjorde Tor Bjarte Henrichsen i Vest politidistrikt for de innsamlede dataene fra ulykken. I en visualisering over alle de innsamlede dataene, fikk retten en kronologisk oversikt over hendelsen.

Den viste blant annet at sjøtrafikksentralen ikke hadde oversikt over Helge Ingstad da tankskipet fikk tillatelse til å legge ut på ferd nordover. Samtidig var tre andre fartøy også på vei nordover. Helge Ingstad var på full fart sørover midt mellom fartøyene som gikk i motsatt retning.

Bare 3 minutter før sammenstøtet slo Sola TS alarm og spurte operatøren på sentralen om hvilket skip som hadde fart rett mot dem.

Et ekko

– Nei, det er en eh. Vi har ikke fått noen opplysninger om ham. Eh, han har ikke rapportert til oss. Jeg har bare et ekko på skjermen her, svarte sjøtrafikksentralen til tross for at Helge Ingstad en times tid tidligere hadde gitt seg til kjenne.

Fregatten var også synlig på radar, med unntak av en kort periode mellom klokke 3.30 og 3.40. Likevel fikk Sola TS tillatelse til å legge ut på sin ferd. Minuttet etter Sola TS først spurte, klokka 3.59, kom sjøtrafikksentralen på at det kunne være Helge Ingstad. De kalte da opp fregatten og ba den om gå kraftig styrbord.

Vaktsjefen på Helge Ingstad svarte da at han måtte vente til han hadde passert et objekt han trodde han hadde ved sin side. Som altså var Sola TS på vei utover.

Kritisk til Sjøtrafikksentralens håndtering før ulykken

I sin forklaring i retten stilte den tiltalte vaktsjefen på KNM Helge Ingstad spørsmål ved hvorfor ikke Sjøtrafikksentralens grep inn før kollisjonen i 2018.

I den frie forklaringen i Hordaland tingrett onsdag, fortalte den tiltalte 33-åringen med egne ord hvordan han opplevde kollisjonen mellom fregatten og tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

– Alt er veldig enkelt å se i etterpåklokskapens lys, sa vaktsjefen, men som kommenterte at han hadde forventet at Sjøtrafikksentralen hadde grepet inn før en kollisjon var uunngåelig.

Den aktuelle natten hadde fregatten fått klarering til å seile innaskjærs etter å ha deltatt i en stor Nato-øvelse utenfor Trøndelag. Turen skulle gi mannskapet viktig trening i å operere i norsk farvann. Fregatten hadde meldt seg for sjøtrafikksentralen på Fedje da den nærmet seg Hjeltefjorden, men hadde siden ikke hatt noe samband. Etter vaktskiftet var vaktsjefen overbevist om at det lysende objektet på styrbord side var noe landfast og det måtte passeres det på babord side.

Da krigsskipet med en hastighet på 17 knop kom inn i fjorden, hvor det var tre andre fartøy som kom imot, kom det oppkall fra en som ikke identifiserte seg på radioen, men som det senere viste seg å være fra operasjonslederen på Fedje.

Fregatten ble bedt om å gå styrbord.

– Jeg svarer på oppkallet og sier at jeg ikke kan gå styrbord over fordi vi har et objekt på styrbord side. Sånn er på en måte min situasjonsforståelse i de sekundene som følger. Det er ingen som har sagt noe om alvorlighetsgraden i det de gjør eller beskrevet hvem Sola TS var, sa vaktsjefen om situasjonen.

(©NTB)

(©NTB)