Visjonene og verdiene Tønsberg kommune skal strekke seg mot er «der barn ler», og sammen skal vi skape en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune.

De fleste av de som jobber i helger, jobber også kveldsvakter. I noen avdelinger er det mer behov for personell på kvelder og i helger, enn på dagtid. Derfor bør barnas perspektiv være vesentlig for å finne fram til gode og fremtidsrettede turnuser. Det ble lagt ned mye energi og mange var involvert i prosessen som ledet fram til visjonene for kommunen «der barn ler».

LES OGSÅ: Heltid i Tønsberg: Hvilket samarbeid snakker dere om?

Det bør tilsi at det graves dypt i viljen til å strekke seg langt for å nå visjonen. Det kan bety at det må tenkes nytt på tvers av avdelinger. Det er mulig at flere ansatte, enn bare de i de berørte avdelingene, må være solidariske og bidra. Det kan rett og slett være at flere må jobbe kvelder og helger. Barn trenger tid med sine foreldre. Familievennlige turnuser kan gjøre at det er mer attraktivt å søke utdanninger og jobber som medfører å jobbe turnus.

Vi trenger fagpersoner nær personene vi yter tjenester til. Derfor må barnas behov bli ivaretatt ved turnusendringer som kan medfører flere timer med jobbing i helger. Hvilke kartlegginger og planer omfatter barn i forbindelse med den vedtatte heltidsstrategien?

Alle former for helgevakter er utenfor åpningstider til barnehager og skolefritidsordninger, uavhengig av om det er langvakter, årsturnus eller økt grunnbemanning. Utvidede åpningstider kan være en tilrettelegging som kan bidra til at flere foreldre ønsker å jobbe flere timer i helgene.

LES OGSÅ: Kommunen svarer etter opprør blant ansatte i helsesektoren: – Vi må prøve ut nye løsninger

Studenter og pensjonister

Vi vet at mange studenter jobber i små stillingsprosenter, inkludert helgevakter. For studenter er nødvendigvis ikke 35 prosent eller lavere stillingsstørrelser et problem, tvert om kan det bidra til nødvendig forutsigbarhet og la seg kombinere med både heltids- og deltidsstudier.

I løpet av perioden med korona har mange pensjonister bidratt med nyttig arbeidskraft, uten bekymring for trekk i pensjonen. Det bør være en nyttig erfaring som bør bidra til å løse noe av utfordringen med å få nok personer med erfaring på vakt i helgene.

LES OGSÅ: Heltidsstrategien i Tønsberg

Ved å få til familievennlige turnuser, kan Tønsberg kommune bli en attraktiv kommune å jobbe i, og vise vei for andre kommuner.

Barn med foreldre som jobber kvelder, netter og helger, trenger trygge og forutsigbare tilbud når mamma og pappa er på jobb. Alle former for helgevakter er utenfor åpningstidene til barnehager og skolefritidsordninger. Utvidede åpningstider kan være ordninger som bidrar til at flere foreldre frivillig kan jobbe mer i helger.