Venstre er opptatt av forholdene i Oslofjorden. Det ser vi at SVs Grete Wold og Stein Vidar Samuelsen også er. De har hatt flere innlegg i media og krever på nytt konkrete svar fra klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på finansiering og økonomien i planen.

Som statsråd Sveinung Rotevatn skrev i sitt forrige tilsvar til SV, er det nevnt flere ulike tiltak i planen for Oslofjorden, både med hensyn til omfang og varighet. Videre kommer det tydelig fram i planen at alle kostnader til gjennomføring skal dekkes innenfor departementets gjeldende budsjettrammer. Det er innlysende at dette skal skje i de årlige budsjettene, slik det alltid gjøres med langtidsplaner, jfr. nettopp framlagt Nasjonal Transportplan. Dette blir da et ansvar som vil påhvile de nasjonale politikere for å gjennomføre tiltakene.

Spørsmålene fra SV vedrørende finansieringen kan verken bekreftes eller forskutteres siden det går direkte inn i budsjettprosessene i regjeringen. Men både Venstre og regjeringen arbeider selvfølgelig for å følge opp tiltakene i vår plan som vi i Vestfold Venstre også var forslagsstillere til.

Venstre vil selvsagt fortsette arbeidet både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å få gjennomført de viktige tiltakene i planen. Vær ikke i tvil!