Mange velger helprivate legetjenester når de trenger legehjelp. Det bekymrer fastlege Berit Marie Lien

KONTINUITET: Fastlege Berit Lien ønsker at folk bruker fastlegeordningen. På den måten kan man opprettholde en kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege.

KONTINUITET: Fastlege Berit Lien ønsker at folk bruker fastlegeordningen. På den måten kan man opprettholde en kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege. Foto:

Flere velger å gå helprivat når de skal til legen. Det bekymrer Berit Marie Lien, fastlege ved Nøtterøy Legesenter. Hun ønsker å se unge som eldre på sitt kontor. Nå håper hun myndighetene vil gjøre tiltak slik at folk flest har tilgang på legetjenester.

DEL

– Fastlegeordningen er under press. Vi må redde fastlegeordningen for å sikre befolkningen en likeverdig helsetjeneste som alle har råd til, sier Lien.

Hun håper myndighetene vil gjøre tiltak slik at folk flest har tilgang på legetjenester.

– Vi ønsker færre pasienter på listene våre slik at vi har mer tid til den enkelte. Dersom fastlegeordningen blir rammet av at de fleste velger å gå helprivat vil vi ikke lenger ha en likeverdig offentlig helsetjeneste i Norge, som er for folk flest. Alle skal ha de samme mulighetene og rettighetene til samme helsehjelp, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen.)

Helprivate og private helsetjenester

Den delen av private virksomheters helsetjenester som blir finansiert av det offentlige ved driftstilskudd eller kjøp av helse- og omsorgstjenester, hører også med til den offentlige helsetjenesten.

Drift utover en slik avtale, regnes som privat helsetjeneste.

Kilde: Norsk pasientskadeerstatning

Ønsker å opprettholde en kontinuitet

Mange pasienter ønsker kjappe løsninger, og velger derfor å gå helprivat, noe som gjør at fastleger mister oversikten over pasientene sine. Det bekymrer Lien.

Hun forteller at ved at pasientene kommer til sin fastlege vil det være mye enklere å opprettholde en kontinuitet i et eventuelt behandlingsløp, samtidig som legen din vil vite mer om din sykdomshistorikk.

Kan benytte anledningen til en helseveiledningssamtale

Stadig oftere ser Lien at folk kommer til lege fordi de er redde for sykdom. Da må symptomer og plager avklares og kartlegges. Men om hun ikke finner sykdom så kan legen benytte anledningen til å gjøre en helseveiledningssamtale. Da kan hun få kartlagt tidligere sykdommer, familiehistorikk, levevaner og lignende. Det vil da bli brukt som en plattform neste gang vedkommende kommer og er syk.

– Dersom en pasient er bekymret for en sykdom, og vil ha en sjekk selv om de er friske, er det enklere for oss fastleger å vite hva vi skal se etter og eventuelt teste for siden vi kjenner bakgrunnen deres. Det er ikke noe poeng å sjekke for alt mulig dersom vedkommende føler seg frisk. Men hvis jeg som fastlege vet at det for eksempel er mye hjerte- og karsykdom i familien til pasienten, kan jeg heller fokusere på å gi faglige råd som eventuelt kan forebygge en slik problematikk hos pasienten.

– Fastlegeordningen er rimeligere

Slike plattformer faller bort dersom pasienter velger helprivate løsninger hvor det ikke er muligheter for å tilby en oppfølgning og kontinuitet.

– Jeg er redd for at dersom folk velger mye helprivat vil det koste mye penger og legene kan kanskje oftere gi mer antibiotika eller henvise videre fordi de blir legevaktleger for sine kunder. De kan ikke si «kom igjen neste uke, så følger jeg deg litt», for det har ikke de fleste råd til. Fastlegeordningen er rimeligere for deg, prisene er strengt regulert av våre politikere, og sikrer at folk flest har råd til legetjenester

LES OGSÅ: Cecilie driver et helt spesielt legekontor: – Dette er fremtiden. Det er jeg skråsikker på

Tilgjengelig på nett og på kontoret

Lien forteller at hun forstår at folk kan velge kjappe løsninger i en hektisk hverdag med tidsklemma, men hun ønsker likevel at pasienter oppsøker sin fastlege, unge som gamle.

Og på Liens legekontor tilbyr de løsninger på nett, slik at terskelen kan være litt lavere for pasientene å ta kontakt.

– Vi er i et samfunn i endring, og vi fastleger må tilpasse disse kjappe løsningene også. Derfor tilbyr vi videotjenester på nett og E-meldinger, i tillegg til vanlige konsultasjoner. Vi kan ofte avklare problemstillinger på E-meldinger, men noen ganger ber jeg pasienten komme inn til en konsultasjon.

Opptatt av god kommunikasjon

Argumentet for mange, når de velger helprivat, kan kanskje være at de føler at fastlegen ikke har ordentlig tid til å høre på det de har å si samt at det er en enkel løsning. Doktor Lien sier det er leit å høre dersom folk opplever at fastleger ikke har tid.

– Vi håper jo på at vi klarer å møte folk i sårbare faser på en ålreit måte. Det er et fokus i utdanningen og etterutdanningen, at vi møter folk med det de har på hjertet og at vi tar folk på alvor. Gjennom utdanningen jobber vi mye med kommunikasjonsteknikk, konsultasjonsteknikk og pedagogiske ferdigheter.

LES OGSÅ: Fem personer mister jobben når arbeidsplassen i Tønsberg legges ned: – Dette er veldig kjedelig

Ønsker at ungdom skal gå til fastlegen

Lien mener det er synd at folk velger bort fastlegen sin i en travel hverdag. I tillegg ønsker hun å se mer av ungdommen.

– Vi ønsker at unge og ungdommer bruker fastlegen sin mer. Legeforeningen ønsker blant annet at det skal være en fri egenandel for unge opp til 20 år. Samt at studenter kan ha en fastlege på studiestedet, og en hjemme, slik kan vi holde en kontinuitet med pasientene våre.

DE KAN KOMME TIL OSS: – Ungdommen skal vite at de kan komme til oss. Vi er tilgjengelige for dem, sier lege i allmennmedisin Berit Lien.

DE KAN KOMME TIL OSS: – Ungdommen skal vite at de kan komme til oss. Vi er tilgjengelige for dem, sier lege i allmennmedisin Berit Lien. Foto:


– Ofte har vi kjent disse pasientene siden de var små

De gangene Lien ser ungdommer på legekontoret er det fordi de trenger en fraværsmelding i forbindelse med fraværsregelen på videregående skoler. Og det mener Lien er problematisk.

– Jeg ønsker ikke at ungdommen bare skal komme når de trenger en attest for banale tilstander. De må komme når de har noe de ønsker å ta opp med legen. Vi ønsker å kunne få fange opp de ungdommene som faller utenfor. De som sliter, dropper ut, føler seg nedstemte, føler seg syke, sliter med spiseforstyrrelser og lignende. Og det skal selvsagt være lav terskel på å oppsøke fastlegen.

Likevel påpeker Lien at de klarer å fange opp noen av disse ungdommene når de kommer for å få fraværsmelding. Det er ofte takket være kjennskapen til pasienten gjennom mange år som gjør at hun og andre leger klarer å finne det virkelige problemet som ungdommen kanskje sliter med.

– Ofte har vi kjent disse pasientene siden de var små. Da klarer vi å hanke dem inn.

– Ungdommen skal vite at de kan komme til oss

Mange ungdommer vet kanskje ikke at det er gratis for dem til å gå til fastlegen fram til de er 16 år. Og Lien forteller at de også har taushetsplikt, men i noen tilfeller må foreldre involveres. Det gjøres da på bakgrunn av en medisinsk vurdering.

– Ungdommen skal vite at de kan komme til oss. Vi er tilgjengelige for dem. Det er bedre at jeg som har kjent dem i alle år kan bidra for å hjelpe dem. De må gjerne bruke oss i større grad enn for eksempel bare helsestasjoner.

Artikkeltags