(Siste)

Utdanning og økt høyde er viktige faktorer, men også forhold under oppveksten, mener forskere.

– På en generasjon ser det ut til at 80-åringer har bedret sin gripestyrke, og har samme gripestyrke som 75-åringer født en generasjon tidligere, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen blant 5.500 eldre menn og kvinner er gjort i samarbeid med forskere fra Universitetet i Tromsø, Oslo Met og University College London.

Gripestyrke er et objektivt mål på styrke og aldring. Personer i samme alder ble sammenlignet på tre forskjellige tidspunkter med totalt 21 års mellomrom, som tilsvarer en generasjon.

Tidligere har forskergruppen funnet en sterk sammenheng mellom gripestyrke og dødelighet i Tromsø.

– Vi lever lenger enn tidligere, men det er uvisst hvorvidt vi lever disse ekstra årene med god helse og funksjon. Resultatene er mangelfulle og sprikende, og i stor grad avhengig av «helse-målet» man bruker, sier seniorforskeren. (ANB-NTB)