Antall kvinner som føder etter at de er fylt 45 år har økt kraftig de siste 25 årene. Det innebærer økt risiko for mor og barn og økte kostnader for samfunnet.

Fra 1991 til 2000 fødte 303 kvinner etter fylte 45 år, ifølge Medisinsk fødselsregister og ABC Nyheter. Tiåret etter var det økt til 597 kvinner. De siste fem årene med tilgjengelig statistikk, 2011-2015, var antallet 520, noe som tyder på en ytterligere fordobling av eldre mødre hvis utviklingen fortsetter. Også andelen kvinner som føder etter at de er fylt 50 år øker jevnt og trutt, og Jordmorforeningen er betenkt.

– Det er gledelig at kvinner får barn, vi trenger flere barn i dette landet. Men jeg vil først og fremst oppfordre til at kvinner får barn når de er i den mest fertile alder, fra 25 år til tidlig i 30-årene. Fra 35-årsalder synker fertiliteten veldig mye, sier politisk leder Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening til ABC Nyheter.

Når mor er 45 år eller eldre, blir graviditeter og fødsler klassifisert som risikofylte og får tett oppfølging. Eldre gravide har økt risiko for svangerskapsdiabetes, høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning og barnet økt risiko for å ikke vokse og utvikle seg skikkelig.

Utviklingen knyttes til økt tilbud om og økt bruk av assistert befruktning. Mange av de eldre mødrene har søkt hjelp ved private klinikker, ofte i utlandet, for å bli gravide.