Mange tør ikke gå til legen fordi de føler kropp og sex er tabu. Nå vil Martine (39) hjelpe

Mange kvinner med minoritetsbakgrunn har fysiske og psykiske problemer de ikke tør prate om. Men det skal Martine Seth (39) og hennes frivillige stab gjøre noe med.