Har iverksatt tiltak etter legionella-funn: – Er ekstra obs på det anlegget nå

Må bruke støvmasker inntil videre.