Tall fra Kreftregisteret og Statistisk sentralbyrå viser store forskjeller i forekomst og dødelighet av kreft fordelt på fylker i Norge. Forskerne har ingen klare svar på hvorfor.

Vestfold ligger på topp, mens Finnmark ligger på bunn, skriver VG.

Henholdsvis får 348 og 280 per 100.000 innbyggere kreft i de to fylkene hvert år. Snittet for landet er på 320 per 100.000 innbyggere.

Del på Facebook

Samtidig er det også store variasjoner når det gjelder dødeligheten. Lavest i Rogaland, der 29 av 100 kreftpasienter døde i 2008. I Oppland døde 44 av 100 kreftpasienter samme år.

REPORTASJE: Et liv med kreft og cellegift

– Vi visste at det var forskjeller, men ikke at de var så store. Dette er både veldig interessant og svært bekymringsfullt, og noe vi må få mer kunnskap om, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen og legger til:
– Det er alvorlig hvis det er ulikheter i helsevesenet som gir disse utslagene.

– Det er svært tankevekkende at det fortsatt er slike forskjeller, sier professor i brystkirurgi, Rolf Kåresen. Han går langt i å antyde at den manglende kunnskapen har skjult store forskjeller i behandlingstilbudet.
– Vi vet rett og slett ingenting om årsakene til forskjellene, sier Kåresen.

LES MER: Kjendiser tok krafttak for kreftsaken

Steinar Tretli ved Avdeling for årsaksforskning ved Kreftregisteret sier at det er vanskelig å komme med gode forklaringer.

– Høy andel røykere kan forklare noe av forskjellen for lungekreft, og eksponering for sol kan forklare hvorfor det er mer hudkreft i sør enn i nord, sier Tretli. Utover dette blir forklaringene bare antydninger.
(©NTB)