Da denne flotte Teie-villaen ble solgt, gikk mange millioner til et godt formål

Kirsten Rønning fra Teie jobbet som sykepleier gjennom et langt liv. Flere år før hun døde, bestemte hun at formuen, på mange millioner kroner, skulle gå til å høyne sykepleierfaget.