Dette er et sitat fra en opprørt innbyggers kommentar på Tønsbergs Blads facebookside. Dette er bare én av veldig mange reaksjoner på den nye og rigide heltidsstrategien med pålagt økt helgeturnusjobbing som posisjonspartiene med Ap i spissen nylig vedtok for de ansatte i Tønsberg kommune.

De mange negative reaksjonene på beslutningen i kommunestyret siste uke, kan ikke komme overraskende på noen. Til tross for mange innsigelser har partiene Ap, Sp, MDG og KrF kjørt sitt eget løp og endt opp med en ensidig strategi som gir store ulemper for mange. Hensikten med heltidsstrategi er god, men det kan se ut til at veien dit blir både lang og vanskelig.

LES OGSÅ: Ap-Trude etter omstridt turnus-vedtak: – Vil heller ha en blid bestemor og ta med en sur tillitsvalgt på kjøpet

Etter heftige debatter i mediene og med stor uenighet under den politiske behandlingen, ble allikevel den rigide heltidsstrategien vedtatt. Den innebærer bl.a. at nye utlysninger kun skal være 100 prosentstillinger. Alle som jobber i heldøgnstilbud med turnus må jobbe betydelig mer fordi det blir færre hender å dele på. Man kommer ikke utenom at flere må jobbe helg. Tillitsvalgte har ropt et varsku om å jobbe tilnærmet annenhver helg, eller veldig lange vakter i allerede krevende turnusstillinger.

Konsekvensene kan bli at flere småbarnsforeldre må jobbe helg. Det er mange kvinner som jobber innenfor helsesektoren. Flere er enslige og mange har barn. Denne ordningen vil ramme de som ikke lenger passer inn i den nye «støpte formen» med heltid og pålagt ekstraarbeid. Vi risikerer å miste sykepleiere, vernepleiere og fagarbeidere innenfor helsesektoren når vi faktisk er i en situasjon hvor behovet for helsetjenester i befolkningen øker. Det betyr svekket tjenestekvalitet.

LES OGSÅ: En blid helsearbeider gir en blid bestemor!

Frykter for rekrutteringen

Et redusert omdømme kan bety at vi får problemer med rekruttering, og at de som ønsker deltid ikke vil søke på stilling i Tønsberg kommune. Samarbeidsklimaet med tillitsvalgte og ansatte kan bli preget av mindre fleksibilitet, og arbeidsmiljøet kan påvirkes av slitne medarbeidere.

Representanten Nordli (Ap) uttalte at hun heller ville ha en blid bestemor og heller tok en sur tillitsvalgt med på kjøpet, fordi hun tydeligvis tror at dette vil gi bedre tjenester til bestemor. En slik uttalelse reder jo grunnen for et vanskelig samarbeide som ikke er til bestemors beste. Hvis Ap med sine posisjonskamerater fortsetter å kjøre godstog, kan toget spore av og ende i grøfta.

Aps fremlegg av saken begrunnes også med kvinners mulighet til å forsørge seg selv. Det er en god målsetting som er viktig for flere. For de som har et annet behov blir saken en annen. Det står i strategien at søker du deltid skal virksomhetens behov vurderes, og dernest skal partene se på tiltak slik at du allikevel skal kunne stå i heltidsstilling. Dette er en form for «overkjøring» vi tror mange kvinner ikke setter pris på.

LES OGSÅ: Flere politikere vil dempe konflikten om helgeturnus: – Klønete å vedta et bestemt antall timer

Har skapt en floke

Vi mener at kommunen må ha en mykere inngang til saken, med større muligheter for tilpasning og valgfrihet for den enkelte. Det må være rom for frivillig deltid og basere ekstra jobbing i turnus på frivillighet. Tønsberg kommune må ha en arbeidsgiverstrategi som gjør at kommunen er konkurransedyktig, hvor man tilpasser seg både samfunnets krav og hvilke forventninger dagens medarbeidere har til arbeidslivet. Vi ønsker å beholde alle våre dyktige medarbeidere som ofte strekker seg lenger for å ivareta bestemor. Vi ønsker en mindre rigid, men bedre tilpasset heltidsstrategi med alle de fordeler dette medfører for både de ansatte og kommunen.

Saken som ble fremlagt for politisk behandling manglet økonomiske beregninger og risikoanalyse. Det gjenstår å se om kommunen får de positive effektene som posisjonen så ensidig er overbevist om. Når underlaget er mangelfullt, må man i stedet erfare konsekvensene av egne vedtak. Vi tror kostnadene blir betydelige, og håper ikke konsekvensene blir så store at det går ut over tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Vi har fått opplysninger om at tillitsvalgte er i nye samtaler med arbeidsgiver. Samtidig kan administrasjonen og arbeidsgiver kun handle innenfor rammene som politikerne har satt. Vedtaket i kommunestyret sier tydelig at «Alle timer må dekkes der det leveres helkontinuerlige tjenester». Den politiske posisjonen har overlatt utfordringene de selv har skapt til administrasjonen, og sannsynligvis deretter videre til arbeidsgiver i virksomhetene.

Arbeiderpartiet takket på sin facebookside alle fagforbundene for at forslaget som i utgangspunktet var bra ble enda bedre takket deres venner i fagbevegelsen.Det må oppleves svært provoserende for drøftingene som kommer.