Vi får lik lønn for likt arbeid, vi har samme rett til å stemme og vi har samme rett til å sitte med verv i politikk, foreninger og lag. Vi har til og med litt mer rett til å være hjemme med nyfødte barn enn menn. Likevel er det slik at gjennomsnittlig årlig bruttolønn for kvinner er på 397.500 kroner, mens menn har en gjennomsnittlig bruttolønn på 567.400 kroner. Videre er andelen sysselsatte menn i heltidsstillinger på 84,4 prosent, mens tilsvarende tall for kvinner er på 64,7 prosent (https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling, 02.03.22). Vi må snakke om retten til heltidsstillinger, økt grunnbemanning og sekstimers normalarbeidsdag.

Retten til faste hele stillinger og et trygt arbeidsliv er viktig for å oppnå likestilling. Det jobber 456.000 kvinner i helse- og sosialtjenester, og 70,3 prosent av alle yrkesaktive kvinner mellom 22 og 66 år jobber i det offentlige. Dette betyr at det offentlige må ta et ansvar for den store andelen kvinner som jobber ufrivillig deltid. Ufrivillig deltidsarbeid betyr lav inntekt, dårlig pensjon og en uforutsigbar hverdag med jakt på ekstravakter. I Rødt jobber vi for at heltidsstillinger skal være normalen.

I hardt vær

I Tønsberg jobber sju av ti ansatte i helse- og omsorg deltid, og Tønsberg kommune har nå tatt ansvar og vedtatt at alle nye stillinger som utlyses skal være 100 prosent stillinger. Forslaget om at det skulle være frivillig å jobbe i utover hver tredje helg ble nedstemt. Dette har gjort at kommunen har kommet i hardt vær fordi det betyr at ansatte i helsesektoren kan være nødt til å jobbe annenhver helg fast.

Turnusene settes lokalt hos de ulike arbeidsstedene, og de har et krav til bemanning i tjenestene. Når disse tjenestene i en årrekke har gjennomgått «ostehøvelkutt» og «effektivisering» som et resultat av stadige kutt i bevilgninger til kommunene, blir det også vanskelig å gjennomføre en heltidskultur over natten.

Det må prioriteres økt grunnbemanning i en rekke offentlige sektorer, ellers vil dette bety at mange ikke ønsker å jobbe i helsesektoren i Tønsberg kommune. Med økt grunnbemanning vil man være flere til å dele på arbeidet, også i helgene. Vi må jobbe for å øke bevilgningene til kommunene fra staten, slik at det blir mulig med en reell økning i grunnbemanningen, men også kommunen må klare å finne penger til dette.

Sekstimersdag

Et annet skritt på veien fra ufrivillig deltidsarbeid er sekstimers normalarbeidsdag. Dette vil gi de mange som jobber ufrivillig deltid, i hovedsak kvinner, ei lønn de kan leve av hvis vi reduserer arbeidstiden, men ikke lønna. En rekke kvinnedominerte yrker er tunge – både fysisk og mentalt – og flere kvinner kjenner på at 7,5 timers normalarbeidsdag er for lang.

I 2021 var det 61.183 flere kvinner enn menn som mottok uføretrygd, og mange kvinner tvinges også ut i ulike former for deltidsstillinger fordi de ikke klarer å jobbe heltid. Sekstimersdag vil gjøre det mulig for mange å øke fra deltid til heltid, og dermed også øke muligheten for økonomisk selvstendighet.

Hvis Tønsberg kommune er opptatt av likestilling og heltidskultur, hvorfor kan ikke Tønsberg sette i gang prøveprosjekter med økt grunnbemanning og sekstimersdag? Dette vil være bra for likestilling, og en bedre oppskrift for glade bestemødre, fornøyde tillitsvalgte og ansatte.