I gamle Re kom vi dithen at det ikke skulle lyses ut stillinger under 50 prosent, i et politisk vedtak. Så er det slik som med alle andre endringer, det er vanskelig, ikke fordi vi har vanskelige ansatte, for det har vi virkelig ikke, men endinger generelt er vanskelige.

At det også fra Arbeiderpartiets side har vært, og er, en veldig viktig sak, er heller ikke til å stikke under en stol. Vi mener helt oppriktig at løsningen på morgendagens oppgaver ligger i en heltidsstrategi, det er viktig for oss både at folk får en lønn å leve av og at vi har nok hender til å utføre oppgavene. Og vi mener at det vil bli mer attraktivt å søke en 100 prosents stilling enn en 23,2 prosents stilling.

LES OGSÅ: Ap-Trude etter omstridt turnus-vedtak: – Vil heller ha en blid bestemor og ta med en sur tillitsvalgt på kjøpet

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Ufrivillig deltid og manglende heltidskultur er likevel et stort problem i deler av både offentlig og privat sektor, og det rammer særlig kvinner. Det kommunen nå gjør er å sette startskuddet for en heltidskultur, og med en regjering med på laget som vil sammen med partene i arbeidslivet jobbe aktivt for å bygge heltidskultur i alle deler av arbeidslivet, styrke retten til heltid i loven og sørge for en kommuneøkonomi som gir rom for økt grunnbemanning. For det er det vi får ut av det på sikt, økt grunnbemanning.

Så er det mange veier frem mot dette målet, og det er denne veien vedtaket i kommunestyret sier noe om. Kommunestyret har ikke vedtatt at alle ansatte skal jobbe hver annen helg, men vi har valgt ikke å stryke hvor mange timer helg det betyr på en arbeidsplass med lik bemanning 24/7 om man har en heltidskultur fullt ut. Så kan man være uenig i det timetallet, men det er det timetallet admirasjonen har lagt frem for det politiske organ og det timetallet vi da forholder oss til.

LES OGSÅ: En blid helsearbeider gir en blid bestemor!

Skal drøftes med de ansatte

Så er det da med disse a-, b-, og c-punktene tenkt å fremheve at selv om det står i strategien, er det viktig å få frem i vedtaksform at dette skal drøftes lokalt, og det skal legges opp til fleksible løsninger som skal drøftes i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Og her kan det ligge langvakter, årsturnus eller ønsketurnus, livsfaseturnus eller hva annet som kan komme opp. Det styrer ikke politikere, og dette skal ikke tres nedover hodene på noen. Det finnes flere verktøy i verktøykassen, f.eks at flere ansatte i flere type funksjoner deler på helgejobbingen. Da vil timeantallet for hver enkelt medarbeider bli noe mindre.

Så endret vi teksten i punkt 2 fra «alle skal ansettes i 100% stilling» til «alle stillinger skal lyses ut som 100% stilling» Og poengterer at arbeidsmiljøloven ligger naturligvis til grunn om man har redusert arbeidsevne.

LES OGSÅ: Ja til blide ansatte

Om ikke alle har sett vedtaket ligger det ved her:

1. Heltidsstrategien vedtas

A) Alle timer må dekkes der det leveres helkontinuerlig tjenester

B) Hvordan arbeidstimer i helg fordeles, drøftes lokalt

C) Det arbeides for å finne nye fleksible løsninger for helgeturnus, og dette drøftes i samarbeid med de ansattes organisasjoner

2. Arbeidsgiverstrategien endres slik: Heltidskultur: I Tønsberg kommune utlyses alle nye stillinger i 100%. Søkere og ansatte med varig redusert arbeidsevne blir regnet som heltidsarbeidende ut fra den enkeltes funksjonsevne, Jf. arbeidsmiljøloven kapittel 13 Deltidsstillinger må begrunnes særskilt.

LES OGSÅ: Vil du jobbe annenhver helg?

Elefanten i rommet

Vi som folkevalgte er arbeidsgivere, men også tjenesteleverandører. Det også er viktige perspektiver for oss å ha det med i dialogen. Dette oppleves ikke å ha vært nok i fokus. For å kommentere elefanten i rommet som gikk helt ut av sine former, medier klipper, limer, oppfatter og skriver slik de vil. Det må vi leve med hvor enn tøft det er, men greit at alle er klar over det.

Jeg ønsker meg ikke sure tillitsvalgte, men jeg svarte at jeg forstår at de er det en periode etter dette vedtaket, men jeg tror oppriktig at vi kommer rundt det når vi får landet og tatt innover oss at dette er en strategi som det skal jobbes med over tid.

LES OGSÅ: Kommunen og vi har felles mål: En attraktiv arbeidsplass

Som bestemor selv, og stort sett ganske blid, burde jeg vel heller sagt at jeg vil ha blid oldemor, men det var et bilde på at jeg ønsker meg brukere av våre tjenester som er blide. Jeg vet at er du dement så er det å ha få mennesker å forholde seg til, forutsigbarheten som gjør deg blid, det er trygt. Så håper jeg vi sammen kan komme rundt dette og ta den jobben som kreves, det krever mot, som kommunedirektøren skriver i saken, og det er ingen som sier dette er lett, ei heller at det er på plass i morgen.