Her blir ambulansen tømt for medisinsk utstyr

Her måtte ambulansen få førstehjelp.