Men bygg ikke ned den siste resten av Lindahlplan, eller Dyngen (Dynga?) som området het i tidligere tider. For området er en estetisk perle der det stikker ut i fjordbassenget, et grønt fellesområde og en hyggelig kontrast til bryggemiljøet forøvrig. Ønsker byen virkelig enda et dominerende byggverk her, midt i glaninga hvor enn man ser det fra. For dominerende vil det uansett bli på grunn av plasseringen i fjordlandskapet, trolig også på grunn av tomtens knappe areal. Og hvordan blir naboskapet til hotellet og boligblokka som ligger tett ved, to byggverk i grell kontrast til det tradisjonelle bryggemiljøet, til byens profil og egenart.

Brygga trenger det grønne

Det finnes alternativer. For byen trenger ikke mer disharmoni i området, hverken i form av malplassert bebyggelse eller hard arealutnyttelse. Byen trenger en hyggelig grønnplett ved Byfjorden, og Brygga trenger et grønt supplement, noe a la Tjuvholmen ved Aker brygge. Kulturen og idretten trenger plass i forbindelse med store og små arrangementer, og det trengs steder der næringslivet kan vise seg fram. Byfolk og besøkende trenger hyggelige myldreområder og møteplasser. Derfor må Lindahlplan ikke ofres, uansett hvor fint formålet måtte være.

Selve Brygga er i henhold til gjeldende reguleringsplan ennå ikke ferdig utbygget. Mellom Esmeralda og Tønsbergs Blad er det mulig å sette opp ny bebyggelse. Her bør det komme et moderne bygg i tilpasset stil, ingen ny restaurant, men en form for kultur og informasjonsbygg, gjerne med utgangspunkt i vikinghistorien, og med vikingskipene fortøyd på framsida.

En attraksjon av de sjeldne

På den andre sida av Byfjorden, fra Støperiet og ned til Kanalbrua er det et stort potensiale for utvikling av et større fartøyvernmiljø, inklusive vikingskipsmiljøet. Kystkultursenteret med ubåtstasjonen og riggerloftet (flyttet fra Kaldnes mek.) er der for lengst, og det er planer om å gjenreise en del av den gamle Tønsberg Reperbane. Man er altså godt i gang, og om industrivirksomheten i området skulle opphøre vil Tønsberg her kunne få en attraksjon av de helt sjeldne.