Gå til sidens hovedinnhold

Her burde utbyggeren betale hver beboer for den verdiforringelse utbyggingen medfører

Det mener Trygve Sørensen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mot Kristelig Folkepartis og Venstres stemmer valgte flertallet i Utvalg for plan og bygg i Tønsberg å gi sin tilslutning til planene for nytt fem etasjers kontorbygg for bedriften Scanship i Nedre Langgate 19. Bjarøy Eiendom er utbygger, og arkitekt er Thorvald Bernhardt, KB Arkitekter.

Dersom disse planene gjennomføres vil alle beboere i den bakenforliggende boligblokken få utsikt rett inn i en svært nærliggende vegg, åtte meter unna, og det vil frata dem all utsikt og stjele solen fra dem store deler av dagen.

Det vil bli et mye fattigere bomiljø, og en verdiforringelse i millionklassen for hver beboer. Disse har protestert kraftig, men foreløpig uten å bli tatt hensyn til.

Når det gjelder selve byggets utforming er det heller ikke tilpasset omgivelsenes arkitektur. Enhver fornuftig byutvikling bør inngå i en langsiktig plan, med vektlegging av stedets egenart og historie, og involvere berørte beboere i en tidlig fase av planleggingen.

Les også

Byggeplanene i Nedre Langgate har møtt stor motstand – nå har politikerne bestemt seg: – Det har vært tungt og vanskelig

Dette prosjektet bryter med alle disse prinsippene. Administrasjonen i kommunen har gått imot planene, og Riksantikvaren har også hatt alvorlige innsigelser.

Tønsberg har i altfor lang tid latt seg styre av utbyggere, og kommunen har ikke hatt noen helhetlig plan for utbyggingen. Et førstesideoppslag i Tønsbergs Blad for noen år siden hadde følgende overskrift: «Utbyggerne er så fornøyde, Tønsberg sier ja til alt».

Det er ikke vanskelig å finne mange eksempler på sannheten i dette utsagnet. Dersom planene for Nedre Langgate 19 iverksettes, vil vi få nok et trist eksempel på en mistilpasset utbygging på utbyggerens premisser.

Utvalgslederen uttaler «Jeg synes selvfølgelig synd på beboerne i nærheten som dette går utover». Det er til liten trøst eller hjelp for disse fortvilte menneskene som får ødelagt sitt bomiljø.

Les også

Vi må tørre å prate om pent og stygt i Tønsberg sentrum

Jeg skjønner at det er viktig å skaffe egnede kontorlokaler for det fremgangsrike selskapet Scanship i vår kommune, men det burde kunne løses uten å gå på akkord med byens egenart og uten å fullstendig ødelegge et bomiljø. Dette prosjektet i sin planlagte utførelse passer ikke inn i miljøet i Nedre Langgate.

Ifølge utvalgsleder Per Martin Aamodt skal nå saken ut i seks ukers offentlig høring, før annen gangs behandling med søknad om rammetillatelse.

Dersom disse utbyggingsplanene etter en slik prosess allikevel skulle bli vedtatt, må i hvert fall utbygger finne seg i å betale hver beboer for den verdiforringelse som denne utbyggingen medfører.

Dette kan gjøres ved at alle leilighetene i den bakenforliggende blokken blir taksert før utbyggingen starter, og tilsvarende takst etter utbyggingen.

Utbygger må før arbeidet starter, inngå en avtale med de berørte parter hvor utbygger forplikter seg til å dekke verditapet.

Byen er ikke tjent med at utbyggerne maksimerer sin fortjeneste ved å overta utsikt og solforhold, mens naboene ender opp med kraftig redusert bokvalitet og betydelig verditap.

Les også

Tanja er nabo der utbygger vil øke med flere etasjer: – Vi får hjemmene våre vandalisert

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.