Her delte de ut mobilbøter for over 40.000 kroner (!)