Tove Øygarden, stortingskandidat for Høyre i Vestfold skriver 5. august, i et svar til Heming Olaussen, at han «svartmaler det norske veferdssamfunnet». Hun skjønnmaler!

Olaussen ga noen eksempler, men her er den triste lista over velferdskutt de siste åtte årene, gjennomført av statsminister Erna Solbergs (H) regjering:

 • Det er blitt vanskeligere å få innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP), ytelsen du får etter sjukepenger.
 • Makstida på AAP er kuttet fra fire til tre år.
 • Det er innført et pauseår fra AAP, selv om man fortsatt er sjuk. Da står man uten inntektssikring og kan få sosialhjelp hvis man selger unna ting av verdi. I spesielle tilfeller kan man slippe pauseåret.
 • Man kan bare få utvidet AAP-perioden med to år, istedenfor til den dagen man er frisk nok til å jobbe eller får innvilget uføretrygd. Utvidelsen er blitt vanskeligere å få innvilget.
 • Det ble fra 2016 gradvis kuttet i tillegget uføre får hvis de har barn. Innsparing for staten av dette kuttet er 139 millioner kroner fra 2021.
 • Personer under 25 år får nå 30 prosent mindre utbetalt i AAP. Regjeringen veit ikke hvor mye penger som er spart på alle innstrammingene i AAP-ordningen.
 • Multihandikappede, uføre og kronisk syke får ikke lenger dekket fysioterapi. Regjeringen sparte 300 millioner kroner på dette kuttet i 2017.
 • Det er kuttet i bilordningen for bevegelseshemmede. Regjeringen regner med å spare mellom 30 og 50 millioner kroner årlig på dette.
 • Kravene for å motta bostøtte er blitt strengere. Regjeringen mener den ikke har spart noe på dette, men fordelt pengene annerledes.
 • De som mottar dagpenger, tjener ikke lenger opp feriepenger. Regjeringen regnet med å spare 1 milliard på dette i 2016.
 • Hvis du sier opp jobben, må du nå vente tolv uker på dagpenger, der det tidligere var åtte. Innsparing: potensielt 700 millioner kroner fra 2016 til 2020.
 • Uføre kan jobbe halvparten så mye som før ved sida av trygda uten å bli trukket. Dette ble vedtatt under Stoltenberg-regjeringen.
 • Pendlere som bor midlertidig et annet sted for å kunne jobbe, får mindre skattefradrag for utgifter til kost. De som kan tilberede mat i pendlerboligen, får ingenting. Dette rammer blant annet arbeidsinnvandrere. Innsparing: 920 millioner fra 2018 til 2020.
 • Maksprisen for barnehage har økt.
 • Frikortet er blitt dyrere for dem som ikke også bruker fysioterapi. Innsparing: 332 millioner i 2020.
 • 10.000 færre barn hvert år får støtte til tannregulering. Innsparing: 50 millioner kroner årlig.
 • Det er kuttet i støtta til barn som trenger briller. Innsparing: 160 millioner kroner årlig.
 • Regjeringens avbyråkratiseringsreform har dessuten kuttet budsjettene til Nav tilsvarende 600 årsverk, ifølge Norsk Tjenestemannslag.
 • Siden 2013 har regjeringen kuttet skatt på inntekt, arv, formue og næringsvirksomhet med over 37 milliarder kroner. (Kilde: Klassekampen).