I 2019 klimastreiket millioner av barn og unge i over 123 land, jeg var en av dem. Vi streiket i håp om å endre klimapolitikken og sette søkelys på miljøet. På miljødirektoratets sider kan vi lese hvordan jorda bare blir varmere og varmere for hver dag som går og at det er den menneskelige påvirkningen som er hovedårsaken. Unge i dag vokser opp med en usikker framtid, viten om at de må gjøre noen drastiske tiltak. Jeg kan ikke redde jorda alene, men jeg kan gjøre noe. Klimastreiken var bare et bevis på at jeg har millioner av ungdom i ryggen med meg. Hvis alle vi gjør noen ting hver, vil det til sammen bety noe for miljøet.

Du kan gjøre en forskjell

Hvis man samler alle de små tingene tror jeg at det vil gjøre en forskjell, derfor lagde jeg en klima Bucket list. Disse tingene står på lista mi:

1. Gjenbruk. Det er trendy å være miljøbevisst! Jeg og mange av vennene mine selger og kjøper klær brukt på Tise, en app som heier på miljøet. Og jeg digger at kusina mi dette året gjenbruker en gammel russedress.

2. Kildesortering. Jeg leser artikler på nettet om at det blir dumpet søppel langs veikantene i Tønsberg. Til og med sofaer. Folk fyller hengerne sine fulle av søppel og lar det bli noen andres problem. Mulighetene for å sortere og levere avfall er store, bare i Tønsberg kommune er det 13 returpunkter og 6 gjenvinningsstasjoner. Hvor vanskelig kan det være? Denne er selvfølgelig på lista mi.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

3. Pante flasker har jeg gjort helt siden jeg var liten. Jeg gjør noe bra for miljøet samtidig som jeg er økonomisk. Å pante en flaske gjør at vi reduserer utslippene og bruker mindre energi.

4. Ta bussen. Ved å kjøre flere sammen minsker vi co2 utslippet. På vinteren tilbyr Vkt skibuss til Kongsberg og på sommeren buss til Stavernfestivalen. Det er perfekt når man er flere som skal reise sammen. Som ung ønsker jeg med flere slike løsninger som gjør det lett å velge kollektivt.

Generasjon grønn

Vi er sinte for at vi må ta støyten for at våre foreldre og besteforeldre ikke har gjort noe tidligere. Vi er sinte fordi vi er redde for hvordan framtiden vår vil se ut. Men hva hjelper det å være sint? Jeg må tenke på det jeg kan gjøre noe med, for jeg kan faktisk gjøre noe. Vi må starte å gjøre noen valg som peker i en miljøvennlig retning. Vi som er unge i dag kan velge å være «Generasjon grønn». Vi må handle her og nå. Jeg utfordrer alle unge til å lage sin egen klima Bucket-list.