UP holdt en kontroll i tidsrommet 12 -14. Det ga resultater. 20 bilister fikk reaksjoner fra politiet.

Det ble delt ut 19 forenklede forelegg for fart, og én anmeldelse med førerkortbeslag.

Høyeste hastighet ble målt til 61 km/t i 30-sonen.

Høy fart

I slutten av februar holdt UP en trafikkontroll på samme strekning. Da fikk 14 førere forenklet forelegg for å kjøre for fort.

Den høyeste målte hastigheten under kontrollen var 50 km/t, altså 20 km/t høyere enn tillatt hastighet.

Bedre resultat

Tidligere på dagen holdt UP en trafikkontroll på Skallestad i tidsrommet 10.00 – 12.20. Her var det kun én bilist som fikk en reaksjon fra politiet.

En fører fikk et forenklet forelegg for å ha kjørt 40 km/t i 30-sonen.

I tillegg ble 16 førere kontrollert opp mot promille – det ga ingen utslag.

Så mye koster det

Når fartsgrense på stedet er 60 kilometer i timen (km/t) eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t – 1.100 kroner.
 • Til og med 10 km/t – 3.000 kroner.
 • Til og med 15 km/t – 5.400 kroner.
 • Til og med 20 km/t – 7.800 kroner.
 • Til og med 25 km/t – 12.100 kroner.

Når fartsgrense på stedet er 70 kilometer i timen eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • Til og med 5 km/t – 1.100 kroner.
 • Til og med 10 km/t – 3.000 kroner.
 • Til og med 15 km/t – 4.800 kroner.
 • Til og med 20 km/t – 6.700 kroner.
 • Til og med 25 km/t – 9.100 kroner.
 • Til og med 30 km/t – 12.100 kroner.
 • Til og med 35 km/t – 14.500 kroner.

Når fartsgrense på motorvei er 90 kilometer eller høyere, og fartsoverskridelsen er:

 • 36 km/t til og med 40 km/t – 15.100 kroner.

LES OGSÅ: Ville åpne tett vask ved å blande rengjøringsmidler, men så dukket det opp en spesiell lukt:–Kan gi kraftige symptomer

LES OGSÅ: Bråstopp for finværet–har sendt ut farevarsel

LES OGSÅ: Bråstopp for kvinne bak rattet, så fint lite gjennom frontruta